Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε. στήριξε την Πολιτιστική Εκδήλωση 100 χρονών μνήμες «Επέτειος μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής» της Ομάδας Παραδοσιακών Χορών του Φορέα το 22, με την ευγενική χορηγία εξέδρας.