Υποστηρικτες

Η ύπαρξη υποστηρικτών του έργου μας, αποτελεί σπουδαία και αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των στόχων μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και τιμούμε την εμπιστοσύνη σας.

Υπό την αιγίδα και με την Οικονομική Υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 • «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό»
  Για την περίοδο Μάιος-Δεκέμβριος 2021, ο Φορέας υλοποιεί την δράση «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό», με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό»
  Για το έτος 2020, ο Φορέας υλοποίησε την δράση «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό» με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • «Πολιτιστικές δράσεις και Προγράμματα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων»
  Για το έτος 2019, ο Φορέας υλοποίησε το Πρόγραμμα «Δράσεις Πολιτιστικής και Καλλιτεχνικής Συμπερίληψης τυφλών ατόμων και ατόμων με προβλήματα όρασης για την καταπολέμηση των διακρίσεων: Ανάδειξη και επικοινωνία δράσεων πολιτισμού, δημιουργία ευκαιριών ισότιμης συμμετοχής και συνύπαρξης» με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Με την Οικονομική Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 • «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Αφής»
  Για την περίοδο Μάιος-Δεκέμβριος 2021, ο Φορέας υλοποιεί την δράση «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Αφής», με την οικονομική υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ευγενική χορηγία του το 2016-2017, συνέβαλε καταλυτικά στην αποκατάσταση ζημιών και επαναλειτουργία του Μουσείου Αφής.

– Η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων (νυν Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης), επί θητείας του κ. Κ. Καρτάλη ως Γενικού Γραμματέα, εμπλούτισε τη συλλογή εκθεμάτων του Μουσείου Αφής, με τη δωρεά 10 αντιγράφων από την αθλητική θεματογραφία. Επίσης δώρισε στο Μουσείο Αφής αντίγραφο του Ερμή του Πραξιτέλους και συνέβαλε στην δημιουργία της αίθουσας Ολυμπιακών Αγώνων.

AMERICAN FRIENDS OF THE BLIND IN GREECE

Οι AMERICAN FRIENDS OF THE BLIND IN GREECE συνέβαλαν σημαντικά με ευγενική χορηγία το 2016-2017, στην αποκατάσταση ζημιών και επαναλειτουργία του Μουσείου Αφής.

Οι American Friends of the Blind in Greece, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος το 1946. Έκτοτε, είναι στο πλευρό μας, στηρίζοντας όλες τις δράσεις και υπηρεσίες μας, κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές, καθώς και τα Παραγωγικά μας Εργαστήρια, ως μοναδικές δομές που προσφέρουν θέσεις εργασίας σε τυφλούς εργάτες. Για εβδομήντα χρόνια τώρα, οι American Friends of the Blind in Greece, έχουν συνδράμει καθοριστικά στους συνεχείς αγώνες του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος για την αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή χιλιάδων ατόμων με προβλήματα όρασης και τη δημιουργία νέων ευκαιριών σε όλα τα επίπεδα.

Για τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, οι American Friends of the Blind in Greece, είναι πολλά περισσότερα από απλοί υποστηρικτές, κάτι που εκτιμούμε ιδιαιτέρως και φροντίζουμε να επικοινωνούμε ως Φορέας με κάθε τρόπο.

GEORGE VERGOTTIS MEMORIAL FUND

 Το GEORGE VERGOTTIS MEMORIAL FUND STIFTUNG έχει στηρίξει καταλυτικά:

– Την δημιουργία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Επανένταξης ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς και στη δημιουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.

– Την τέλεση του πολυδιάστατου έργου του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, με ιδιαίτερη έμφαση στα Παραγωγικά του Εργαστήρια, από το 2013 μέχρι και σήμερα.

ΕΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Η Ένωση Αμερικανίδων Ελλάδος –AWOG– με ευγενικές δωρεές της στήριξε:

 • To 2021 την παραγωγή της Ελληνικής και Αγγλικής έκδοσης των Επών της Ιλιάδας και της Οδύσσειας στη γραφή Braille, προς εμπλουτισμό της Ιστορικής Βιβλιοθήκης Braille.

 • Το 2019 & 2018 την λειτουργία των τμημάτων Μακραμέ-Κομποδετικής & Πλεκτού του Φορέα
logo elite-areas

 Elite Areas

Η Εταιρεία Elite Areas, ανέλαβε δωρεάν την υλοποίηση του έργου τοποθέτησης οδηγών όδευσης μεταξύ των κτιρίων και του προαύλιου χώρου του Φορέα.

Το εν λόγω έργο συνέβαλε καταλυτικά στη διασφάλιση της προσβασιμότητας και της ασφαλούς και ανεξάρτητης μετακίνησης των επισκεπτών και εργαζόμενων με προβλήματα όρασης στις εγκαταστάσεις του Φορέα.

MYTILINEOS

Η Εταιρεία MYTILINEOS στηρίζει με ευγενική χορηγία της την υλοποίηση του «Καινοτόμου Βιωματικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Μουσείου Αφής» και του «Προγράμματος ισότιμων ευκαιριών εκπαίδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης στις Νέες Τεχνολογίες» του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος για το 2023.

DIALOG SEMICONDUCTOR

H Dialog Semiconductor προέβη το 2016, σε ευγενική αγορά και δωρεά, τεχνικού εξοπλισμού προς κάλυψη σχετικών αναγκών της προσβάσιμης βιβλιοθήκης του Φορέα.

ΤΙΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα στηρίζει με χρηματοδότησή του την υλοποίηση του Προγράμματος «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε τυφλά άτομα Τρίτης ηλικίας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση προβλημάτων εν μέσω Covid 19» από την Κοινωνική Υπηρεσία του Φορέα για την περίοδο 2021-2022.

Το στοχευμένο και άκρως επίκαιρο αυτό Πρόγραμμα, αφορά σε ένα συστηματοποιημένο δίκτυο δράσεων και υπηρεσιών έκτακτης φροντίδας προς τα άτομα αυτά, με στόχο την επείγουσα και αποτελεσματική αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων υγείας και ψυχικής υγείας που συνεπάγεται η πανδημία. Απώτερος σκοπός η ολιστική στήριξη αυτού του πληθυσμού και η εξασφάλιση μακρόπνοων και πολλαπλά ωφέλιμων πρακτικών για την καθημερινότητα και τον ψυχισμό τους.

Αντίστοιχα, στο παρελθόν στήριξε με πολύτιμες δωρεές του:

 • Την περίοδο 2018-2019, την υλοποίηση του Προγράμματος «Πρόληψης-Προαγωγής της Υγείας & Ενεργού γήρανσης τυφλών ατόμων», από την Κοινωνική Υπηρεσία του Φορέα για τα έτη 2018-2019.

  Το καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα, είχε ως στόχο την απάντηση στα σχετικά προβλήματα της τρίτης ηλικίας, με την πρόβλεψη-παρακολούθηση ζητημάτων υγείας την κάλυψη πρακτικών δυσκολιών που συνεπάγεται το πρόβλημα όρασης και την ουσιαστική εμπλοκή των ωφελούμενων σε δράσεις συμβουλευτικού, αλλά και κοινωνικού-πολιτιστικού χαρακτήρα. Απώτερος σκοπός η ολιστική στήριξη αυτού του πληθυσμού και η εξασφάλιση μακρόπνοων και πολλαπλά ωφέλιμων πρακτικών για την καθημερινότητα και τον ψυχισμό τους.
Εύα Ομιλούντα Βιβλία
 • Το 2016, α. την διεξαγωγή εργασιών ανακαίνισης των τριών Studios Ηχογράφησης Ομιλούντων Βιβλίων του Φορέα, υπό μορφή ηχητικής μόνωσης αυτών, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα της παραγωγής, αλλά και του περιβάλλοντος εργασίας των αναγνωστών

  β. Την παραγωγή νέων ομιλούντων βιβλίων (88), προς εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης, καλύπτοντας έτσι συνεχείς ανάγκες για πληροφόρηση, τέρψη και συντροφιά όλων των ωφελούμενων-χρηστών της Δανειστικής Βιβλιοθήκης και δη της τρίτης ηλικίας.

  Η δωρεά αυτή απετέλεσε επένδυση στον χρόνο για ένα από τα πλέον σημαντικά τμήματα του Φορέα, καθώς διασφάλισε την απρόσκοπτη λειτουργία του και την δυνατότητα πλέον της απόλυτης προσαρμογής στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες-απαιτήσεις των χρηστών για ολοένα και περισσότερους τίτλους βιβλίων.

 • Το 2014, εξασφάλισε Έκκεντρη Μηχανική Πρέσα και την προμήθεια πρώτης ύλης μεταλλευμάτων προς κάλυψη αναγκών παραγωγής του Μηχανουργείου του φορέα, καθώς και την αναγκαία πρώτη ύλη για την κάλυψη ετήσιας ανάγκης παραγωγής των δημιουργικών τμημάτων Μακραμέ-Κομποδετικής και Πλεκτού του φορέα μας, που αποτελούν πόλο έλξης ωφελούμενων ηλικίας 65 ετών και άνω.

ΟΙΝΟΣ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ

Ο «Οίνος ο Αγαπητός» προσέφερε για το έτος 2017 την δωρεάν συμμετοχή 4 ωφελούμενων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος σε σεμιναριακό κύκλο οινογνωσίας.

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ

 • “Πρόγραμμα Ανάπτυξης δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόληση για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης”

  Χάρις στην πολύτιμη στήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος εγκαινίασε τα έτη 2016-2017, το «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόληση για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης», απευθυνόμενο σε νέους ανέργους ή ακόμα εργαζόμενους με την ανάγκη ενίσχυσης τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων και  φυσικά νεοτυφλωθέντες, με την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του επαγγελματικού τους προσανατολισμού.
 • “Πρόγραμμα Παροχής Κοινωνικής Μέριμνας προς Ευάλωτες Ομάδες Τυφλών”

  Στα πλαίσια του σκοπού λειτουργίας του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος και χάρη στην πολύτιμη στήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, η Κοινωνική Υπηρεσία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος εγκαινίασε το 2015 το εξειδικευμένο «Πρόγραμμα Παροχής Κοινωνικής Μέριμνας προς Ευάλωτες Ομάδες Τυφλών».

  Στόχος ήταν η παροχή ουσιαστικής στήριξης σε πρακτικό και ψυχολογικό επίπεδο σε ευάλωτες ομάδες του εν λόγω πληθυσμού, ήτοι νεοτυφλωθέντες, άτομα τρίτης ηλικίας και νέους, κυρίως ανέργους ή χωρίς επαγγελματική κατάρτιση και αφετέρου η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την άρση των προκαταλήψεων και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

  Το Κοινωφελές Ίδρυμα ανέλαβε την πλήρη υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος καλύπτοντας μισθοδοτικά και λειτουργικά του έξοδα.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στηρίζει με δωρεά του την ετήσια παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος για το 2023. Η δωρεά πραγματοποιείται στη μνήμη Φίλιππου Τσιμπόγλου, Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ισότιμη πρόσβαση των τυφλών χρηστών στον πλούτο της ελληνικής και διεθνούς λογοτεχνίας, της ιστορίας και της εκπαίδευσης

Χάρις σε ευγενικές και πολύτιμες χρηματοδοτήσεις του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος:

 • Τα έτη 2013-2015 υλοποιήθηκε το ειδικό Πρόγραμμα «Συνοδευτικές και Συμβουλευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες» από την Κοινωνική Υπηρεσία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.
 • Το 2011 εκτυπώθηκαν όλα τα μηνιαία περιοδικά που εκτυπώνονται στο εκτυπωτικό κέντρο του Φάρου Τυφλών. Τα 4 μηνιαία περιοδικά τα οποία εκτυπώθηκαν είναι : Το περιοδικό ποικίλης ύλης «Ο ΦΑΡΟΣ», Το περιοδικό «ΥΓΕΙΑ», Το Παιδικό Περιοδικό «Η ΑΝΕΜΗ» και το περιοδικό «ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ».
 • Το 2007 έγινε ο εκσυγχρονισμός των Στούντιο Ηχογράφησης του Φάρου Τυφλών, προκειμένου να γίνει η ψηφιοποίηση του υλικού που υπάρχει στην Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων και να ξεκινήσει η ανάγνωση βιβλίων με την καινούργια τεχνολογία.
 • Το 2006 εμπλουτίστηκε το εκτυπωτικό κέντρο Braille με τον σύγχρονο εκτυπωτή BRAILLO 440SW με ενσωματωμένο κοπτικό μηχάνημα για δισέλιδο ή τετρασέλιδο έντυπο. Στο συγκεκριμένο μηχάνημα τυπώνονται τα περιοδικά του Φάρου Τυφλών.
 • Στο πλαίσιο προγραμμάτων εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Στοιχείων σε κτίρια που στεγάζουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, χρηματοδότησε σχετική εγκατάσταση στο κεντρικό κτίριο του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ με ευγενική δωρεά της το 2021 στήριξε το πολλαπλό έργο του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.

ΙΔΡΥΜΑ Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, καλύπτει με την ευγενική του αρωγή για το έτος 2022 το Πρόγραμμα «Υποστήριξης Μουσικής Εκπαίδευσης τυφλών  και ατόμων με προβλήματα όρασης» του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.

Πρόκειται για μια προσφορά υψηλής κοινωνικής και πολιτιστικής ωφελιμότητας, καθώς συμβάλλει τα μέγιστα στην ισότιμη πρόσβαση και δυνατότητες εξέλιξης των Ελλήνων τυφλών στον κόσμο της Μουσικής.

Επίσης, έχει ευγενικά στηρίξει:

 • Τη δημιουργία Διαδικτυακής-Ψηφιακής Πλατφόρμας Ομιλούντων Βιβλίων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος με κάλυψη του σχετικού κόστους κατά το έτος 2021, για την εξ’ αποστάσεως πρόσβαση τυφλών και μερικώς βλεπόντων σε όλο το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό. Το έργο αυτό σημαίνει αυτομάτως τον εκσυγχρονισμό συστήματος υπηρεσιών προς τους χρήστες της Βιβλιοθήκης, με την δυνατότητα εύκολης και γρήγορης περιήγησης, δανεισμού οποιαδήποτε ώρα και μέρα και ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής των ενδιαφερόμενων, την διακίνηση πολλών περισσότερων τίτλων βιβλίων και την αύξηση των απανταχού ωφελούμενων όλων των ηλικιών. Πρόκειται για μια προσφορά υψηλής κοινωνικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ωφελιμότητας, καθώς διασφαλίζει τα μέγιστα την ισότιμη επαφή του ειδικού αυτού αναγνωστικού κοινού με τον πολύτιμο κόσμο του Βιβλίου.  
 • Την παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, με την κάλυψη του σχετικού ετήσιου κόστους για το έτος 2019, εμπλουτίζοντας την Βιβλιοθήκη και συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ισότιμη πρόσβαση των τυφλών χρηστών στον πλούτο της Ελληνικής και Διεθνούς λογοτεχνίας, της  ιστορίας και της εκπαίδευσης. 
 • Την λειτουργία των Studios Hχογράφησης Oμιλούντων Βιβλίων, του Ειδικού Εκτυπωτικού Τμήματος Braille, καθώς και της  Ιστορικής Βιβλιοθήκης Braille του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος για το έτος 2015.
 • Την Μονάδα Κατεργασίας Μετάλλων του Φορέα με την αγορά έκκεντρης μηχανικής πρέσσας στο παρελθόν.  

ELPEN

Η Φαρμακευτική Βιομηχανία ELPEN με ευγενική της χορηγία στήριξε το 2015 το Πρόγραμμα Παραγωγής Παιδικών Βιβλίων του Εκτυπωτικού Κέντρου του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.

VIANEX

 Η Βιομηχανία Φαρμάκων Vianex με ευγενικές της δωρεές έχει στηρίξει:

-Την λειτουργία του Προγράμματος «Πολιτιστικές & Αθλητικές Δραστηριότητες για όλους» για τα έτη 2019 & 2020

– Την λειτουργία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Αθλητικές Δραστηριότητες για Όλους» κατά το 2017.

-Την εύρυθμη λειτουργία των Εργαστηρίων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος για το έτος 2013.

Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε. στήριξε την Πολιτιστική Εκδήλωση 100 χρονών μνήμες «Επέτειος μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής» της Ομάδας Παραδοσιακών Χορών του Φορέα το 22, με την ευγενική χορηγία εξέδρας.

BOSTON SCIENTIFIC

Βoston Scientific Hellas στήριξε με ευγενική δωρεά το πολυδιάστατο έργο του Φορέα για το 2019.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

«H Περιφέρεια Αττικής στήριξε ευγενικά:  

 • Την έκδοση των περιοδικών και εντύπων Braille του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος για το 2021, καλύπτοντας σημαντικό τμήμα της προμήθειας  του ειδικού εκτυπωτικού χαρτιού». 

 • Την έκδοση των περιοδικών και εντύπων Braille του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος για το 2017, καλύπτοντας την προμήθεια του ειδικού εκτυπωτικού χαρτιού.  

 • Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ – αρμόδιος φορέας για την διαχείριση των απορριμμάτων- υλοποιούν από το 2017 Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή για την συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού, με το σύνθημα «έλα στον κύκλο μας», με απώτερο σκοπό την ανακύκλωση χαρτιού προς αξιοποίησή του μεταξύ άλλων για εκτύπωση εντύπων στην γραφή Braille.  

Ladies Philoptochos Society Elpis

Οι Ladies Philoptochos Society Elpis στηρίζουν μέσα στα χρόνια με ευγενικές δωρεές τους το πολύτιμο έργο του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.

ΒΙΚΟΣ

H Εταιρεία ΒΙΚΟΣ στήριξε ως χορηγός εκδήλωσης, με την ευγενική δωρεά νερών και αναψυκτικών την ετήσια χορευτική εκδήλωση της Ομάδας Παραδοσιακών Χορών του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, τον Ιούνιο του 2019, καθώς και τις αντίστοιχες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μαϊου του 2017 & του 2018.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στήριξε το Πρόγραμμα Υποστήριξης θέσεων Εργασίας Τυφλών μέσω της ευγενικής χορηγίας του το 2017 για την αγορά πρώτης ύλης για την παραγωγή του λευκού μπαστουνιού από την Μονάδα Κατεργασίας Μετάλλου και την αγορά γραφομηχανών Braille.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τράπεζα Πειραιώς, στήριξε με ευγενική δωρεά 2 μονάδων Η/Υ το 2019 το τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Φορέα μας.

ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια με ευγενική οικονομική ενίσχυση στήριξε το Εκτυπωτικό Τμήμα Braille & την Παραγωγή Παιδικού Περιοδικού και Βιβλίων Braille για το έτος 2020.

ΤΙΤΑΝ

Στήριξε ευγενικά τον φορέα  κατά το 2015 με δωρεά παλέτας τσιμέντου για τις ανάγκες του Κήπου Πολιτισμού.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η ημερήσια εφημερίδα «Ναυτεμπορική» προέβη στην ευγενική εξασφάλιση δωρεάν πρόσβασης στην ηλεκτρονική έκδοσή της προς τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος.

HSBC

Η HSBC στηρίζει με ευγενική δωρεά της τη λειτουργία του Τμήματος Κεραμικής-Πηλοπλαστικής «Πέτρος Ρουκουτάκης» του Φάρου Τυφλών Ελλάδος για το 2022.

Επίσης, με ευγενικές δωρεές η HSBC έχει στηρίξει στο παρελθόν:

 • Το Τμήμα Κεραμικής-Πηλοπλαστικής «Πέτρος Ρουκουτάκης» του Φάρου Τυφλών Ελλάδος από το 2013 έως και το 2020.
 • Το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για Νεοτυφλωθέντες κατά το έτος 2015

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Με ευγενικές του χορηγίες συνέβαλε στην αγορά του εκτυπωτή BrailleΤheil.

ΟΜΙΛΟΣ INFO QUEST

Eταιρείες του Ομίλου Info Quest στήριξαν με ευγενική δωρεά τους το έργο του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος για το έτος 2013.

MEDIA MARKT

Αλυσίδα καταστημάτων Μedia Markt υπήρξε χορηγός πολιτιστικής εκδήλωσης του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος τον Ιούνιο του 2017 και τον Ιούνιο του 2018.

ACHAIA CLAUSS

To Οινοποιείο Αchaia Clauss υπήρξε χορηγός πολιτιστικής εκδήλωσης του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος τον Ιούνιο του 2018.

ATTICA BANK

H τράπεζα ATTICABAΝΚ με ευγενικές της δωρεές έχει στηρίξει την έκδοση του παιδικού περιοδικού του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος σε Braille «Ανέμη» τα έτη 2018, 2016 και 2014. 

EUROBANK

Ο Όμιλος Eurobank κάλυψε με ευγενική χορηγία του την δαπάνη λειτουργίας των Τμημάτων Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το 2015 & το 2011

 H Eurobank Ηousehold Lending Α.Ε., κάλυψε με ευγενική της χορηγία το 2014, τμήμα των αναγκών του Φορέα σε πετρέλαιο θέρμανσης.

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου με ευγενικές οικονομικές ενισχύσεις έχει στηρίξει: 

– την παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας το έτος 2020. 

– τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου Αφής το έτος 2019. 

– την Μονάδα Παραγωγής Μετάλλων το έτος 2015 για την προμήθεια σχετικού εξοπλισμού. 

– την Μονάδα Παραγωγής Μετάλλων το έτος 2012 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

– Η Βουλή των Ελλήνων με ευγενική επιχορήγηση έχει καλύψει την αγορά εκτυπωτή γραφής Braille και την εκτύπωση υποστηρικτικού υλικού για επισκέπτες με προβλήματα όρασης.

– Η Βουλή των Ελλήνων με ευγενική επιχορήγησή της το 2016-2017, συνέβαλε σημαντικά στην αποκατάσταση ζημιών στο Ιστορικό Κτίριο, όπου φιλοξενείται το Μουσείο Αφής και άρα στην επαναλειτουργία του.

ΟΜΙΛΟΣ NESPRESSO

Στηρίζει ευγενικά με δωρεάν παραχώρηση τμήματος αναγκών καψουλών καφέ του αναψυκτηρίου του φορέα από το 2013.

INTERAMERICAN

  Ο Όμιλος ΙΝΤΕRAMERICAN με ευγενικές χορηγίες έχει στηρίξει:

– Τη λειτουργία του Εργαστηρίου Κεραμικής και Πηλοπλαστικής «Πέτρος Ρουκουτάκης» για το έτος 2013.

– Τη λειτουργία του Θεατρικού Εργαστηρίου για τα έτη 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020.

ΟΜΙΛΟΣ ΙΚΕΑ

Στήριξε ευγενικά τον φορέα με την δωρεά ειδών κήπου για την διαμόρφωση του Κήπου Πολιτισμού.

ΕΒΕΤΑΜ

Η  Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. εταιρεία εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πιστοποίησης και ελέγχου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται στις Μονάδες του φορέας μας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001.

Με τη προσφορά της αυτή συμβάλει τα μέγιστα στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού, ανάπτυξης και ανάδειξης των παραγόμενων προϊόντων μας.

ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως στηρίζει σταθερά μέσα στα χρόνια την λειτουργία του Μουσείου Αφής του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος με ευγενικές της χορηγίες, τεχνική υποστήριξη, αλλά και εμπλουτισμό του με ειδικά προσαρμοσμένο υλικό από τον γλυπτό διάκοσμο και την αρχιτεκτονική των μνημείων Ακροπόλεως.

ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Με τη βράβευση του Μουσείου Αφής για θέματα προσβασιμότητας, ανέδειξε τις προσπάθειες μας για υλοποίηση προγραμμάτων προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα όρασης και κινητικά προβλήματα.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ

Με ευγενική του χορηγία κατά το 2013 κάλυψε το κόστος αγοράς 6 Η/Υ και ενός επαγγελματικού διαδρόμου γυμναστικής προς κάλυψη σχετικών αναγκών του φορέα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Mε ευγενική της χορηγία εξασφαλίστηκε η αγορά ανελκυστήρα κλίμακας για απόλυτη πρόσβαση και των κινητικά αναπήρων στους ορόφους του Μουσείου Αφής.

EATON COOPER UNIVEL S.A.

H Εταιρεία Eaton Cooper Univel S.A. προσφέρει ευγενικά τεχνική υποστήριξη και εξοπλισμό σχετικά με τα θέματα πυρασφάλειας του Φορέα.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΥ Γ. ΖΗΣΗ

Το Ίδρυμα Πέτρου Γ. Ζήση στήριξε την ετήσια χορευτική εκδήλωση της Ομάδας Παραδοσιακών Χορών του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, τον Μάϊο του 2018, με την δωρεάν διάθεση παραδοσιακών φορεσιών της Σάμου.

BESTPRICE.GR

BESTPRICE.GR

 Η BESTPRICE.GR, στηρίζει ευγενικά το έργο του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, μέσω της φιλοξενίας και προβολής του έργου του στην ενότητα GIVE.

https://www.bestprice.gr/give

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

 Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.), κάλυψε με ευγενική χορηγία του:

-Το 2020, ανάγκες θέρμανσης των εγκαταστάσεων του Φορέα με εξασφάλιση πετρελαίου.

-Το 2018, ανάγκες σε καύσιμα των οχημάτων του Φορέα, για την υλοποίηση  δράσεων κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

-Την χειμερινή περίοδο 2016-2017, ανάγκες θέρμανσης των εγκαταστάσεων του Φορέα με εξασφάλιση πετρελαίου.

Αντιστοίχως, το 2019, το Τμήμα του Ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου, στήριξε με ευγενική χορηγία του το πολλαπλό έργο του Φορέα.

ΙΔΡΥΜΑ VODAFONE

Το Ίδρυμα Vodafone υλοποιώντας το πρόγραμμα World of Difference, επιχορηγεί την μισθοδοσία της 6μηνης απασχόλησης για το 2021 ενός νέου ατόμου στον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, με εξειδίκευση στα Πληροφοριακά συστήματα, για την δημιουργία μιας mobile εφαρμογής, που θα περιέχει βιβλία σε ακουστική μορφή, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων σε ανθρώπους με περιορισμένη ή ολική απώλεια όρασης.

ABBOTT

Η ΑΒΒΟΤΤ Laboratories Hellas στήριξε το 2014 με την ευγενική αγορά και δωρεά ενός ψυγείου και ενός απορροφητήρα, τον εξοπλισμό διαμερίσματος φιλοξενίας τυφλών ατόμων από την επαρχία που διατηρεί ο Φορέας.