Κύριο περιεχόμενο

Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών “Τουρισμός για όλους”

 

 

 

Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών
“Τουρισμός για όλους”

Το πρόγραμμα επιδότησης διακοπών “Τουρισμός για όλους”, το οποίο επιδοτεί τη διαμονή σε καταλύματα όλων των κατηγοριών και τουριστικών πακέτων μέσω τουριστικών γραφείων καλύπτοντας το 80% έως και το 100%, στις περιπτώσεις των ΑμεΑ, με ανώτερο ποσό τα 30 ευρώ ανά άτομο, δέχεται αιτήσεις των δικαιούχων σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ  05.07.2021 ώρα 00.01 έως Παρασκευή 09/07/2021 ως εξής:

05.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0-1

06.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2-3

07.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4-5

08.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6-7

09.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8-9

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στη σελίδα www.tourism4all.gov.gr

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται κατόπιν κλήρωσης. Κριτήριο για την υποβολή της αίτησης είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 16.000 ευρώ ή τα 28.000 στην περίπτωση οικογένειας, με προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο.