Κύριο περιεχόμενο

Μαθήματα Γραφής Braille

 

 

Μαθήματα Γραφής Braille

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, αναγνωρισμένος φορέας εκμάθησης της Γραφής Braille οργανώνει και για το 2021 σεμινάρια εκμάθησης για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Τα σεμινάρια καλύπτουν 50 ώρες μαθημάτων σε πρωινά ή απογευματινά τμήματα διάρκειας περίπου 3 μηνών.  Το κόστος του σεμιναρίου είναι 200 ευρώ.

Με το τέλος των μαθημάτων και την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης και γνώσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), ώστε να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση, η οποία αναγνωρίζεται από το δημόσιο τομέα.


 

 Πληροφορίες:

κ. Δ. Παπασταματίου-κα Ελ. Κορδώνη (εκτυπωτικό τμήμα)
Τηλέφωνο: 210 9415222
Fax: 210 9415271
E-mail: info@fte.org.gr

 

Ο κανονισμός λειτουργίας

Αίτηση συμμετοχής