Κύριο περιεχόμενο

Εργαστήριο Σκουπών - Βουρτσών

Το εργαστήριο Σκουπών - Βουρτσών δημιουργείται το 1952 με σκοπό την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία των ατόμων με προβλήματα όρασης.
Μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη του Εργαστηρίου δίνει το Βασιλικό Διάταγμα του 1954, βάσει του οποίου όλα τα παραγόμενα προϊόντα διατίθενται με απ' ευθείας ανάθεση στις Ένοπλες Δυνάμεις και στους Δημόσιους οργανισμούς.
Στο τμήμα απασχολούνται εργάτες που αμείβονται και ασφαλίζονται με βάση την εθνική συλλογική σύμβαση. Εκπαιδεύονται στην παραγωγή όλων των προϊόντων του εργαστηρίου και εναλλάσσονται ανάλογα με τις ανάγκες και τη ροή των παραγγελιών.

Προϊόντα

 • Σκούπες
 • Βούρτσες
 • Σφουγγαρίστρες
 • Κοντάρια,
 • Πινέλα


Εξοπλισμός

 • Αυτόματη Βουρτσομηχανή Μ40
 • Κουρευτική Βουρτσομηχανή
 • Ραπτομηχανή Singer
 • Συσκευαστήριο - Τριβείο

 
Πελάτες

 • Οι Ένοπλες Δυνάμεις
 • Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
 • Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

 

Κατάλογος των προϊόντων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος