Κύριο περιεχόμενο

Εργαστήρι Κεραμικής και Γλυπτικής

Το Εργαστήρι Κεραμικής και Γλυπτικής δημιουργήθηκε το 1990 και δίνει την δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα όρασης, νεοτυφλωθέντα και άτομα με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες να αναπτύσσουν την Αφή τους και τις ικανότητές τους.

Η Κεραμική καθώς και η γλυπτική είναι οι μόνες από τις εικαστικές τέχνες που δίνουν στον μη βλέποντα τη δυνατότητα γνωστικής εμπειρίας, δημιουργικής έκφρασης και ανάπτυξη της φαντασίας για την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξη της δεξιότητας του πιο ευαίσθητου γι΄ αυτόν εργαλείου που είναι το χέρι του. Τα τελευταία χρόνια οι συμμετέχοντες έχουν να προβάλουν εξαιρετικές δημιουργίες οι οποίες εκτίθενται προς πώληση στο μικρό πωλητήριο του Μουσείου Αφής, σε περιοδικές εκθέσεις του Φάρου Τυφλών αλλά και σε εκθέσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς.

Σημαντική ήταν η συνεργασία με το ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ στην έκθεση Προκολομβιανής Τέχνης της συλλογής Γόντικα όπως και η συνεργασία και συμμετοχή στην έκθεση «Αποτυπώματα» του Μουσείου Βορρέ και του Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους – Σ.Κ.Ε.Π., με θέμα το «Νερό» το 2009 και η «Φύση» το 2010. Η σύμπραξη παιδιών και νέων και ατόμων με προβλήματα όρασης ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Εξοπλισμός

  • Τροχοί
  • Ζυμωτήριο
  • Πρέσσα
  • 2 Φούρνοι