Κύριο περιεχόμενο

Επιχορήγηση του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος την περίοδο 2002 - 2003, για την αποκατάσταση του κτηρίου του Μουσείου μετά το σεισμό του 1999.