Κύριο περιεχόμενο

 Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου με ευγενικές οικονομικές ενισχύσεις έχει στηρίξει: 

- την παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας το έτος 2020. 

- τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου Αφής το έτος 2019. 

- την Μονάδα Παραγωγής Μετάλλων το έτος 2015 για την προμήθεια σχετικού εξοπλισμού. 

- την Μονάδα Παραγωγής Μετάλλων το έτος 2012