Κύριο περιεχόμενο

 

 

  Ο Όμιλος ΙΝΤΕRAMERICAN με ευγενικές χορηγίες έχει στηρίξει:

- Τη λειτουργία του Εργαστηρίου Κεραμεικής και Πηλοπλαστικής «Πέτρος Ρουκουτάκης» για το έτος 2013.

- Τη λειτουργία του Θεατρικού Εργαστηρίου για τα έτη 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020.