Κύριο περιεχόμενο

 

-  Το Ίδρυμα Ασπασίας και Λέοντος Λεμού με ευγενικές δωρεές το 2013 και 2014 στήριξε το πολύπλευρο έργο του Φορέα.