Κύριο περιεχόμενο

 Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα στηρίζει με χρηματοδότησή του την υλοποίηση του Προγράμματος «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε τυφλά άτομα Τρίτης ηλικίας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση προβλημάτων εν μέσω Covid 19» από την Κοινωνική Υπηρεσία του Φορέα για την περίοδο 2021-2022.

Το στοχευμένο και άκρως επίκαιρο αυτό Πρόγραμμα, αφορά σε ένα συστηματοποιημένο δίκτυο δράσεων και υπηρεσιών έκτακτης φροντίδας προς τα άτομα αυτά, με στόχο την επείγουσα και αποτελεσματική αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων υγείας και ψυχικής υγείας που συνεπάγεται η πανδημία. Απώτερος σκοπός η ολιστική στήριξη αυτού του πληθυσμού και η εξασφάλιση μακρόπνοων και πολλαπλά ωφέλιμων πρακτικών για την καθημερινότητα και τον ψυχισμό τους.

 Αντίστοιχα, στο παρελθόν στήριξε με πολύτιμες δωρεές του:

-Την περίοδο 2018-2019, την υλοποίηση του Προγράμματος «Πρόληψης-Προαγωγής της Υγείας & Ενεργού γήρανσης τυφλών ατόμων», από την Κοινωνική Υπηρεσία του Φορέα για τα έτη 2018-2019.

Το καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα, είχε ως στόχο την απάντηση στα σχετικά προβλήματα της τρίτης ηλικίας, με την πρόβλεψη-παρακολούθηση ζητημάτων υγείας την κάλυψη πρακτικών δυσκολιών που συνεπάγεται το πρόβλημα όρασης και την ουσιαστική εμπλοκή των ωφελούμενων σε δράσεις συμβουλευτικού, αλλά και κοινωνικού-πολιτιστικού χαρακτήρα. Απώτερος σκοπός η ολιστική στήριξη αυτού του πληθυσμού και η εξασφάλιση μακρόπνοων και πολλαπλά ωφέλιμων πρακτικών για την καθημερινότητα και τον ψυχισμό τους.

 

 -Το 2016, α. την διεξαγωγή εργασιών ανακαίνισης των τριών Studios Ηχογράφησης Ομιλούντων Βιβλίων του Φορέα, υπό μορφή ηχητικής μόνωσης αυτών, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα της παραγωγής, αλλά και του περιβάλλοντος εργασίας των αναγνωστών

β. Την παραγωγή νέων ομιλούντων βιβλίων (88), προς εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης, καλύπτοντας έτσι συνεχείς ανάγκες για πληροφόρηση, τέρψη και συντροφιά όλων των ωφελούμενων-χρηστών της Δανειστικής Βιβλιοθήκης και δη της τρίτης ηλικίας.

Η δωρεά αυτή απετέλεσε επένδυση στον χρόνο για ένα από τα πλέον σημαντικά τμήματα του Φορέα, καθώς διασφάλισε την απρόσκοπτη λειτουργία του και την δυνατότητα πλέον της απόλυτης προσαρμογής στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες-απαιτήσεις των χρηστών για ολοένα και περισσότερους τίτλους βιβλίων.

-Το 2014, εξασφάλισε Έκκεντρη Μηχανική Πρέσα και την προμήθεια πρώτης ύλης μεταλλευμάτων προς κάλυψη αναγκών παραγωγής του Μηχανουργείου του φορέα, καθώς και την αναγκαία πρώτη ύλη για την κάλυψη ετήσιας ανάγκης παραγωγής των δημιουργικών τμημάτων Μακραμέ-Κομποδετικής και Πλεκτού του φορέα μας, που αποτελούν πόλο έλξης ωφελούμενων ηλικίας 65 ετών και άνω.