ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΠΑΣΙΑΣ & ΛΕΟΝΤΟΣ ΛΕΜΟΥ

In Ίδρυμα Ασπασίας και Λέοντος Λεμού με ευγενικές δωρεές το 2013 και 2014 στήριξε το πολύπλευρο έργο του Φορέα.