ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ

In Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια με ευγενική οικονομική ενίσχυση στήριξε το Εκτυπωτικό Τμήμα Braille & την Παραγωγή Παιδικού Περιοδικού και Βιβλίων Braille για το έτος 2020.