ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ

10.54

CODE 088: Metal Road Rake (fan like-adjustable head) for leaves or garbage collection

Category:

Description

Μεταλλική τσουγκράνα-τύπου Βεντάλια- για συλλογή φύλλων ή απορριμμάτων εξωτερικών χώρων, με ρυθμιζόμενο άνοιγμα δοντιών-Κωδικός 088 του τιμοκαταλόγου μας.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και παρασκευασθεί βάσει αυστηρών προδιαγραφών και ποιοτικών ελέγχων (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015), ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ανθεκτικότητας και καθημερινής χρήσης υπηρεσιών Καθαριότητας και Περιβάλλοντος των Δήμων.