Προσωπικός βοηθός ΑμεΑ

Προσωπικός βοηθός ΑμεΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι ξεκινάει η Α’ φάση του πιλοτικού προγράμματος προσωπικού βοηθού ΑμεΑ για χίλιους (1.000) ωφελούμενους με κύρια κατοικία εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής και η προσωπική βοήθεια θα παρέχεται για δύο (2) έτη.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης: prosopikosvoithos.gov.gr είτε από το Κέντρο Κοινότητας, από την Πέμπτη 14/4/2022 έως και την Κυριακή 15/05/2022. Τα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται θα αναρτώνται ηλεκτρονικά και θα συνοδεύουν την αίτηση.

Το πρόγραμμα, θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και απευθύνεται σε ΑμεΑ από 16 έως 65 ετών, με πιστοποιημένη αναπηρία βάσει γνωμάτευσης ΚΕΠΑ, με συνολικό ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, οι οποίοι δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ.

Η εκτίμηση της ανάγκης παροχής προσωπικού βοηθού για άτομα με αναπηρία γίνεται από ειδικές επιτροπές αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα οι οποίες αποτελούνται από έναν εργοθεραπευτή, έναν κοινωνικό λειτουργό κι έναν ψυχολόγο. Οι εν λόγω επιτροπές αξιολογούν, ιδίως, με βάση τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης, κινητικότητας και γνωστικής αντίληψης των αιτούντων, την ανάγκη παροχής προσωπικού βοηθού, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της ζωής τους.

Οι επιλέξιμοι ωφελούμενοι αξιολογούνται τηρουμένης της ακόλουθης ποσόστωσης :α) εξήντα τοις εκατό (60%) άτομα με κινητική αναπηρία, β) τριανταπέντε τοις εκατό (35%) άτομα με νοητική ή/και αναπτυξιακή ή/και ψυχική αναπηρία και γ) πέντε τοις εκατό (5%) άτομα με αισθητηριακή αναπηρία (τυφλοί , κωφοί και τυφλοκωφοί).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεστε στα Κέντρα Κοινότητας της περιοχής σας καθώς και στην Κοινωνική Υπηρεσία του ΦΤΕ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *