Κύριο περιεχόμενο

Δελτίο Τύπου 3/12/2020

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  

Η 3η Δεκεμβρίου, αποτελεί Παγκοσμίως την επίσημη Ημέρα εορτασμού των Ατόμων με Αναπηρία, ως αφορμή και έναυσμα αφενός βελτίωσης της ποιότητας ζωής και διασφάλισης ισότιμων ευκαιριών για τον πληθυσμό αυτό και αφετέρου ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της ευρύτερης κοινωνίας προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ύπαρξη σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας συνεπάγεται πολλαπλές αντικειμενικές δυσκολίες στην λειτουργικότητα του ατόμου και ως εκ τούτου χρειάζεται επισταμένη κρατική μέριμνα και κοινωνικός σχεδιασμός, προκειμένου να διασφαλίζονται οι απαιτούμενες συνθήκες για ισότιμη εξέλιξη σε επίπεδο καθημερινής διαβίωσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, επαγγελματικής απορρόφησης και φυσικά κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

 Ειδικά σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε λόγω της επέλασης της πανδημίας Covid 19, οι ευάλωτες αυτές ομάδες είναι άμεσα και πολλαπλά πληττόμενες, με αποτέλεσμα η αναγκαιότητα για υποστηρικτικές υπηρεσίες σε επίπεδο υγείας, ψυχικής υγείας και ασφαλούς κοινωνικής δια-δρασης να είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Τα φαινόμενα ψυχικής κατάπτωσης και κοινωνικής απομόνωσης και αποκλεισμού έχουν συνεπεία του κορωνοϊού αυξηθεί δραματικά -ειδικά για την Τρίτη ηλικία-, όπως επίσης και προβλήματα υγείας, που συχνά λόγω της αναπηρίας και μειωμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες ή μη ύπαρξης φροντίδας, έχουν δραματικές συνέπειες για τον πληθυσμό.

 Δεν είναι τυχαίες οι συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προς τις κυβερνήσεις για δράσεις συμπερίληψης, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και καθιέρωση απόλυτης και ισότιμης πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία σε προσφερόμενες υπηρεσίες, προγράμματα και δημόσια αγαθά, με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των Ατόμων με Αναπηρία, όχι μόνο σε επίπεδο υλοποίησης, αλλά και σχεδιασμού.

 Απέναντι σε μια τέτοια πραγματικότητα, αλλά και δεινή επικαιρότητα, ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, με 7 δεκαετίες εμπειρίας και μακράς προσφοράς στην αναπηρία της τυφλότητας, παραμένει σε εγρήγορση και στοχευμένη δράση υπέρ των αναγκών των ατόμων με Αναπηρία, για μια ισότιμη, ασφαλή και δίχως περιορισμούς και διακρίσεις διαβίωση. Το μήνυμα της ανάγκης στήριξης των ατόμων αυτών, αλλά και των οικογενειών τους, μέσω Προγραμμάτων ευέλικτων, προσαρμοσμένων στα δεδομένα και απαιτήσεις των καιρών, για μια ενεργό παρουσία τους σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας πρέπει να ηχεί προς πάσα κατεύθυνση.

 Σήμερα περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται μια συντονισμένη σύμπραξη πολιτείας, φορέων και πολιτών και πρακτικές κοινωνικής ευελιξίας και αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πόρων, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια και να γίνεται λόγος πλέον για μια κοινωνία στην οποία τα άτομα με Αναπηρία συμμετέχουν ισότιμα με ίσες ευκαιρίες στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή.