Κύριο περιεχόμενο

 Ανακοίνωση Γυμναστηρίου ΦΤΕ

 

 

Ανακοίνωση Γυμναστηρίου ΦΤΕ

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την συμμετοχή στο τμήμα του Γυμναστηρίου είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης υγείας για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες από Καρδιολόγο ή Παθολόγο.