Κύριο περιεχόμενο

 

 ανακοίνωση ΙΕΚ τηλεφωνητών

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Σας ενημερώνουμε ότι στο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής θα λειτουργήσει η ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ».

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν μαθήματα κατάρτισης στην παραπάνω ειδικότητα να καταθέσουν αίτηση εγγραφής έως και την Τρίτη 15/09/2020.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές στο ΚΕΑΤ, Ελευθερίου Βενιζέλου 210 & Σπάρτης, Καλλιθέα (Υπεύθυνη κα Λάζου Τηλέφωνα: 210 9578090, 210 9595880 εσωτ. 220).

 

 

 

Δικαιολογητικά εγγραφής:

1. Αίτηση συμμετοχής στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των άνω ειδικοτήτων.

2. Φωτοτυπία Ταυτότητας

3. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

5. Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή Γεν. Λυκείου ή ΤΕΕ Β΄κύκλου

6. Γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ ή πιστοποιητικό από το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ)