Κύριο περιεχόμενο

Ζήτηση προσφορών για επίστρωση δαπέδων στο μουσείο αφής

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΗΣ

 

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ερευνώ, Δημιουργώ, καινοτομώ» με το ακρωνύμιο: ΜΑΝΤΟ blind escort Apps και Κωδικό 'Έργου Τ1ΕΔΚ-00593, ζητά προσφορές για επίστρωση δαπέδου στους χώρους του Μουσείου Αφής με συνολικό εμβαδόν 250 τ.μ.

Για το παραπάνω έργο θα χρειαστούμε και βεβαίωση προμηθευτή για το καινουργές και αμεταχείριστο του υλικού καθώς και σχετικές πιστοποιήσεις.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους στο info@fte.org.gr