Κύριο περιεχόμενο

Κάρτες για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ

 

 

 

Κάρτες για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ

Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ στους μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής για μετακινήσεις με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ με έκπτωση 50%.

Χρονική περίοδος από 15/07/19 έως 31/10/19

Η διανομή θα γίνεται από τις περιφέρειες  και τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών των δήμων μόνιμης κατοικίας (ΚΕΠ)

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την υπηρεσία)

2. Υπεύθυνη δήλωση (του νόμου. 1599/86) περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής Στην ανωτέρω δήλωση θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή δελτίου μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

3. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφό της

4. Απόφαση ΚΕΠΑ (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%)

5. Παλιές κάρτες

6. 3 Πρόσφατες φωτογραφίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

• στα ΚΕΠ των δήμων μόνιμης κατοικίας

• στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής ή στις Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής

• στην Κ.Υ. του Φ.Τ.Ε.