Κύριο περιεχόμενο

Έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

 

 

Έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών για την ποιότητα της ζωής των τυφλών

Σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Μαρκοστάμος Παναγιώτης, οργανωτικός γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και άτομο με οπτική αναπηρία, στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και οργάνωση οικονομικών πόρων και οργανισμών με κατεύθυνση τα οικονομικά της υγείας» διεξάγει έρευνα με ερευνητικό αντικείμενο «Ποιότητα ζωής για άτομα με Αναπηρία όρασης».

Για τον σκοπό αυτό απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στην έρευνα σε όλα τα μέλη και τους εξυπηρετούμενους του Φορέα που θα ήθελαν να βοηθήσουν.  Η έρευνα συμπληρώνετε σε προσβάσιμη ηλεκτρονική φόρμα μέσω του διαδικτυακού εργαλείου της google forms

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL1jTbiX4mAUGsuuiyLrsZOzGXUnuCijRocPkBaUzdX_Hdtw/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1wuhK2d-38rQgcEFE26M1HWuP0A3ztAJdoONM_ogPzj7KvzJATxo23fjk

ή και σε έντυπη μορφή. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν και θα είναι στην διάθεση μας με σκοπό να αποτελέσουν ένα ενεργό εργαλείο που θα μας βοηθήσει σε περισσότερο ολοκληρωμένες προτάσεις και διεκδικήσεις στα πλαίσια τον διαβουλεύσεων του χώρου μας.

Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν παρακαλούνται να απευθύνονται στην Κ.Υ. του ΦΤΕ.