Κύριο περιεχόμενο

Δωρεάν διάθεση βιβλίων σε γραφή Braille

 

 

Δωρεάν διάθεση βιβλίων σε γραφή Braille

 

Σας ενημερώνουμε για την δωρεάν διάθεση προς το κοινό εκκλησιαστικών βιβλίων και αγγλόφωνων περιοδικών θρησκευτικού περιεχομένου, σε γραφή Braille, τα οποία προέρχονται από δωρεές που έχουν γίνει στον φορέα μας. Αναλυτικά θα βρείτε όλους τους τίτλους βιβλίων και περιοδικών παρακάτω. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στη Δανειστική Βιβλιοθήκη Braille, στην κα Γραμματίκα Ζωή.

Επισημαίνουμε ότι η διάθεση των βιβλίων θα γίνεται έως την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.

 

Αγγλόφωνα Περιοδικά Braille θρησκευτικού περιεχομένου

 

 

Διάφορα τεύχη από το περιοδικό “Thestudent

 

1. Romans, November 2017

2. Romans, December 2017

3. 1 & 2 Peter, June 2017

4. The gospel in Galatians, September 2017

5. The gospel in Galatians, August 2017

6. The gospel in Galatians, July 2017

7. Stewardship, motives of the heart, February 2018

8. Stewardship, motives of the heart, January 2018

9. The Holy Spirit and Spirituality, February 2017

10. 1 & 2 Peter, April 2017

11. 1 & 2 Peter, May 2017

 

 

Τέσσερα τεύχη του περιοδικού Christian Record 

1. First Quarter 2017, Vol. 118

2. Fourth Quarter 2017, Vol. 118

3. First Quarter 2017, Vol. 118

4. Fourth Quarter 2018, Vol. 119

 

 

Τεύχη από το περιοδικό “The torch”

Δύο τεύχη του περιοδικού: The Track messenger magazine (the Lutheran Braille Evangelism Association)

Ένατεύχος vol. 65, April 2017, No 2

Δύοτεύχη vol. 65, February 2017, No 1

Ένατεύχοςτουπεριοδικού: “ThecatholicReview”, Vol. 106, first quarter 2017, No.1

 

 

Εκκλησιαστικά βιβλία Braille εκκλησιασιαστικού περιεχομένου

 1.      Μουσική συλλογή Χρυσαφίδη τομ. 17

2.      Μουσικό Τριώδιον

3.      Ακολουθία μεγάλου απόδειπνου

4.      Ακολουθία μικρού απόδειπνου

5.      Τριώδιον τομ. 2ος

6.      Τριώδιον τομ. 5ος

7.      Τριώδιον τομ. 1ος

8.      Μουσική συλλογή Χρυσαφίδη τομ. 6ος