Κύριο περιεχόμενο

Ανακύκλωση χαρτιού

 

 

Ανακύκλωση χαρτιού

 Σας ενημερώνουμε ότι ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος συμμετέχει στο Πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης χαρτιού της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, με το σύνθημα «έλα στον κύκλο μας».

Στόχος του Προγράμματος η μείωση των απορριμμάτων και η καλλιέργεια της κουλτούρας της ανακύκλωσης, με την επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου χαρτιού για κοινωνικούς σκοπούς, όπως η εκτύπωση βιβλίων σε Braille κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τοποθετηθεί χάρτινοι κάδοι «ΧΑΡΤΟΦΑΓΟΙ» στις εγκαταστάσεις του Φορέα. Παρακαλείσθε όλοι να βοηθήσετε στην προσπάθεια περισυλλογής χαρτιού, καθώς και να  επικοινωνείτε σε όλους την δυνατότητα συμβολής τους στην ανακύκλωση.