Κύριο περιεχόμενο

Η Βουλή των Ελλήνων με ευγενική χορηγία της το 2016-2017, συνέβαλε σημαντικά στην αποκατάσταση ζημιών και επαναλειτουργία του Μουσείου Αφής

Με ευγενική επιχορήγηση έχει καλύψει στο παρελθόν την αγορά εκτυπωτή γραφής Braille και την εκτύπωση υποστηρικτικού υλικού για επισκέπτες με προβλήματα όρασης.