Κύριο περιεχόμενο

Με ευγενική επιχορήγηση έχει καλύψει στο παρελθόν την αγορά εκτυπωτή γραφής Braille και την εκτύπωση υποστηρικτικού υλικού για επισκέπτες με προβλήματα όρασης.