Κύριο περιεχόμενο

Τα περιοδικά braille του Φ.Τ.Ε.

 

Ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος, εκδίδει έντυπα με τη γραφή Brailleτα παρακάτω περιοδικά:

  1. Το μηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης (Φάρος)

  2. Το περιοδικό Υγεία-Πρόληψη

  3. Το μηνιαίο παιδικό περιοδικό Ανέμη

  4. Το περιοδικό Μεταξύ μας

  5. Το ημερολόγιο του 2014

  6. Θεατρικός χειμώνας 2013-2014

  7. Φεστιβάλ Αθηνών


      

Για όσους θέλουν να διαβάσουν σε ηλεκτρονική μορφή τα περιοδικά του Φάρου, μπορούν να τα κατεβάσουν σε μορφή κειμένου wordκάνοντας κλικ ή πατώντας enterπάνω στον τίτλο του περιοδικού που τους  ενδιαφέρει  στον κατάλογο που ακολουθεί.

 

Ανέμη Μάρτιος 2016     Φάρος Μάρτιος 2016    Υγεία Μάρτιος 2016   

Ανέμη Φεβρουάριος 2016  Μεταξύ μας Φεβρουάρις  2016  Φάρος Φεβρουάριος 2016  

Ανέμη Ιανουάριος 2016   Φάρος Ιανουάριος 2016   Υγεία Ιανουάριος 2016

Ανέμη Δεκέμβριος 2015  Φάρος Δεκέμβριος 2015  Μεταξύ μας Δεκέμβριος 2015

Ανέμη Νοέμβριος 2015   Φάρος Νοέμβριος 2015 Υγεία Νοέμβριος 2015

Ανέμη Οκτώβριος 2015  Φάρος Οκτώβριος 2015  Μεταξύ μας Οκτώβριος 2015   

Ανέμη Σεπτέμβριος 2015   Φάρος Σεπτέμβριος 2015  Υγεία Σεπτέμβριος 2015

Ανέμη Ιούλιος 2015  Φάρος Ιούλιος 2015  Υγεία Ιούλιος 2015 

Ανέμη Ιούνιος 2015  Φάρος Ιούνιος 2015  

 Ανέμη Μάιος 2015  Φάρος Μάιος 2015  Μεταξύ μας Μάιος 2015  Υγεία Μάιος 2015

Ανέμη Απρίλιος 2015  Φάρος Απρίλιος 2015 

Ανέμη Μάρτιος 2015  Φάρος Μάρτιος 2015  Υγεία Μάρτιος 2015  Μεταξύ μας Μάρτιος 2015

Ανέμη Φεβρουάριος 2015  Φάρος Φεβρουάριος  2015

Ανέμη Ιανουάριος 2015   Φάρος Ιανουάριος 2015   Υγεία Ιανουάριος 2015

Θεατρικός Χειμώνας 2014 - 15

Ανέμη Δεκέμβριος 2014    Φάρος Δεκέμβριος 2014     Μεταξύ μας Δεκέμβριος 2014

Ανέμη Νοεμβρίου 2014     Φάρος Νοεμβρίου 2014     Υγεία Νοέμβριος 2014  

Φάρος Οκτωβρίου 2014 

Ανέμη Σεπτέμβριος 2014   Φάρος Σεπτέμβριος 2014   Υγεία Σεπτέμβριος 2014

Ανέμη Ιούλιος - Αύγουστος 2014   Φάρος Ιούλιος - Αύγουστος 2014   Υγεία Ιούλιος - Αύγουστος 2014  

Ανέμη Ιούνιος 2014  Φάρος Ιούνιος 2014 

Ανέμη Μάιος 2014  Φάρος Μάιος 2014  Υγεία  Μάιος 2014

Ανέμη Απρίλιος 2014  Φάρος Απρίλιος 2014  Μεταξύ μας Απρίλιος 2014

Ανέμη Μάρτιος  2014  Φάρος, Μάρτιος 2014  Υγεία, Μάρτιος 2014