Κύριο περιεχόμενο

 

 Δελτία Τύπου &

ανακοινώσεις

 


14/09/2017

Ετήσια καρδιολογική εξέταση

 Σας ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια καρδιολογική εξέταση για τους συμμετέχοντες του τμήματος Γυμναστηρίου του ΦΤΕ στο καρδιολογικό ιατρείο της μονάδας ΠΕΔΥ Καλλιθέας (Δαβάκη 11) από τον καρδιολόγο της μονάδας, κ. Συμεωνίδη.

Η προσέλευση των συμμετεχόντων, κατά τις παραπάνω ημερομηνίες, θα γίνεται από τις 11:00 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ. με μέγιστο αριθμό τα 10 άτομα ημερησίως.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται, να δηλώσουν συμμετοχή στη Κοινωνική Υπηρεσία του ΦΤΕ στο τηλ.  210 9415222.

Οι συμμετέχοντες του γυμναστηρίου που δεν θα παρευρεθούν στην ετήσια καρδιολογική εξέταση του ΠΕΔΥ Καλλιθέας, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση υγείας για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες από Καρδιολόγο ή Παθολόγο μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

 

Εθελοντική Αιμοδοσία

 Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017, σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας– Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία από τις 9:30π.μ. έως τις 12:30μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν εθελοντές αιμοδότες να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, η προσκόμιση του προσωπικού αριθμού  ΑΜΚΑ.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Κοινωνική Υπηρεσία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος στο τηλέφωνο 210 9415222.

 

13/09/2017

Γνωριμία με την ομάδα FlamencoBulerinas

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος σας ενημερώνει την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 3.30 θα γίνει η πρώτη συνάντηση γνωριμίας με την ομάδα FlamencoBulerinasστο πλαίσιο της συνεργασίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο εργαστήριο χορού.  

 

Οι χορεύτριες της ομάδας θα μας ενημερώσουν για το Flamencoκαι θα είναι στην διάθεση μας να απαντήσουν σε κάθε απορία.

 

Παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον για την συνάντηση στην γραμματεία στο 210-9415222, κα Καγκαράκη Όλγα και κα Μαριόλη Παναγιώτα.

 

 

 

 

Εναρξη τμημάτων & απογευματινής λειτουργίας του ΦΤΕ

 

Σας ενημερώνουμε ότι από 2 Οκτωβρίου 2017 θα ξεκινήσει η προβλεπόμενη λειτουργία των τμημάτων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος. Όσοι ενδιαφέρονται για ένταξη σε τμήματα, παρακαλούνται όπως καλέσουν και δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο  μέχρι 29 Σεπτεμβρίου.

 

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν είναι:

 

Γυμναστήριο, Θεατρικό Εργαστήρι, Ομάδα Παραδοσιακών χορών, εκμάθηση Η/Υ, εκμάθηση Braille, Πλεκτό, Μακραμέ, Κεραμική, Ομάδα flamenco σε συνεργασία με Εθνική Λυρική Σκηνή, ομάδα tango.

 

Τηλ. επικοινωνίας και δηλώσεως συμμετοχών: 210-9415222, κα Καγκαράκη Όλγα και κα Μαριόλη Παναγιώτα

 

 

 

 

Συνάντηση γνωριμίας με διδασκάλους tango

 

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος σας ενημερώνει ότι την Tρίτη, 3 Οκτωβρίου και ώρα 16.30,  θα γίνει η πρώτη συνάντηση γνωριμίας με διδασκάλους tango, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο εργαστήριο χορού.  

 

Οι χοροδιδάσκαλοι θα μας ενημερώσουν για το tangoκαι θα είναι στην διάθεσή μας να απαντήσουν σε κάθε απορία.

 

Παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον για την συνάντηση στην γραμματεία στο 210-9415222, κα Καγκαράκη Όλγα και κα Μαριόλη Παναγιώτα.

 

 

 

 

 15/06/2017

 

 

Εισαγωγή καταρτιζόμενων στην Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ατόμων με Αναπηρία.

Ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος σας ανακοινώνει ότι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού(ΟΑΕΔ) κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στην Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία. Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στον Φ.Τ.Ε. για το σχολικό έτος 2017-2018  είναι τα εξής:

 • ·        Κεραμικής, για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
 • ·        Διοικητικών και Οικονομικών Στελεχών Επιχειρήσεων, για τους αποφοίτους λυκείου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 58 ετών και να προσκομίσουν στην Σχολή τα εξής δικαιολογητικά :

 • ·        Κάρτα Ανεργία ΑμεΑ και φωτοαντίγραφο αυτής
 • ·        Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • ·        Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • ·        Ιατρική γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ
 • ·        Αντίγραφο ατομικής φορολογικής δήλωσης ή ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους, με φορολογητέο εισόδημα κάτω των 20.000 Ευρώ.
 • ·        Αντίγραφο οικογενειακής φορολογικής δήλωσης, ή οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου έτους, με φορολογητέο εισόδημα κάτω των 30.000 Ευρώ.  
 • ·        Αριθμός μητρώου ΙΚΑ(ΑΜΑ) αν υπάρχει
 • ·        Αριθμός ΑΜΚΑ από το ΚΕΠ
 • ·        ΑΦΜ από εφορία
 • ·        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων και αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
 • ·        Υπεύθυνη δήλωση του νόµου Ν.1599/86 που να δηλώνει ότι «σύµφωνα µε την παρ.2 άρθρο 11 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας µε την οποία δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από την, κατά παρ.5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων. (Βεβαιώνω ότι τα φωτοαντίγραφα  που επισυνάπτω αποτελούν γνήσια εκ των πρωτοτύπων που έχω στα χέρια μου)».
 • ·        Ειδικά οι ομογενείς θα πρέπει να προσκομίσουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Στα προγράμματα δεν δύνανται να συμμετέχουν όσοι κατά τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια έχουν συμμετάσχει σε κατάρτιση της Σχολής ΑμεΑ Αθηνών  του Οργανισμού. Σε περίπτωση επαναφοίτησης ο/η καταρτιζόμενος ΔΕΝ δικαιούται το ωριαίο επίδομα κατάρτισης και καλύπτει μόνο τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί από υποψήφιους /ες που  παρακολουθούν στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών για πρώτη φορά.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας, (Γαλατσίου 19, Γαλάτσι), τηλ. 210-2023687και 210-2110878,

από 13-06-2017 έως  30-06-2017 και ώρες 8.30 π.μ. -13.00

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

 

 

10/06/2017


Μουσεία και προσβασιμότητα


Συζητώντας δράσεις και προοπτικές
για τα μουσεία στη νοτιοανατολική Ευρώπη

 

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, θα συμμετέχει στην εκδήλωση-συζήτηση που διοργανώνει το Ελληνικό Τμήμα του ICOM σε συνεργασία με το Balkan Museum Network, με θέμα «Μουσεία και προσβασιμότητα. Συζητώντας δράσεις και προοπτικές για τα μουσεία στη νοτιοανατολική Ευρώπη».


Στη συνάντηση θα παρουσιαστεί στην ελληνική μουσειακή κοινότητα η δράση του Balkan Museum Network για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα μουσεία .
Θα ακολουθήσει συζήτηση για το τι έχουν επιτύχει μέχρι σήμερα τα ελληνικά μουσεία σχετικά με την προσβασιμότητα και τι χρειάζεται να επιδιώξουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σας προσκαλούμε όλους να συμμετέχετε στην προσπάθεια διεύρυνσης της προσβασιμότητας.

 

Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (I.C.O.M.) – Ελληνικό Τμήμα

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017, 18:00-21:00

Γραφεία του Ελληνικού Τμήματος του ICOM
Αγίων Ασωμάτων 15, Θησείο – Αθήνα


 Πρόγραμμα

18:00-18:10: Χαιρετισμός από την Καθ. Αλεξάνδρα Μπούνια, Πρόεδρο Δ.Σ. του Ελληνικού Τμήματος του ICOM.

18:10-18:30: Balkan Museum Network. Mission, values and museum activities for access and inclusion in the Balkans, Aida Vežić, General Secretary of the Balkan Museum Network, Deputy Head of Bosnia and Herzegovina Office of the Foundation Cultural Heritage without Borders.

18:30-18:45: Πρόσβαση για όλους στα ελληνικά κρατικά μουσεία, ΔρΜαρία-Ξένη Γαρέζου, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, Διεύθυνση Μουσείων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Έλενα Γλύτση, Μουσειολόγος Τμήματος Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, Διεύθυνση Μουσείων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

18:45-19:00: Ομάδα Εργασίας των Βαλκανικών Μουσείων γιατην Προσβασιμότητα: το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας στα μουσεία, Άρτεμις Σταματέλου, Μουσειολόγος, Μέλος του BalkanMuseumNetwork/BalkanMuseumAccessGroup.

19:00-19:15: Συζήτηση

19:15-19:30: Διάλειμμα

19:30-21:00: Ελληνικά μουσεία και προσβασιμότητα: κατακτήσεις, ανάγκες και προοπτικές (Συντονισμός: Άρτεμις Σταματέλου)

Συζητούν:

ΚαλλιόπηΓκίκα, Οδηγός Έργων Τέχνης για Άτομα με Προβλήματα Όρασης, Φάρος Τυφλών της Ελλάδας/Μουσείο Αφής

Φίλιππος Μαζαράκης-Αινιάν, Επιμελητής Εθνικού Ιστορικού Μουσείου

Γιάννης Πολυχρονίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, (πρώην) Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών & του Γραφείου Προσβασιμότητας ΑμεΑστη Διεύθυνση Μελετών Μουσείων & Πολιτιστικών Κτιρίων ΥΠΠΟ

Γεωργία Ρουκουτάκη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ και Υπεύθυνη Πολιτιστικών Δράσεων, Φάρος Τυφλών της Ελλάδας/Μουσείο Αφής

Εσθήρ Σολομών, Επίκ. Καθηγήτρια Μουσειολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης

Αμαλία Τσιτούρη, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

 

Συνδιοργάνωση: BalkanMuseumNetwork και Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων.

Επιμέλεια – συντονισμός: Άρτεμις Σταματέλου, Μουσειολόγος/Μέλος του BalkanMuseumNetwork/BalkanMuseumAccessGroup.

* Η εκδήλωση πραγματοποιείται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

 

 15/05/2017


Διεθνής Ημέρα Μουσείων

18 Μαΐου 2017

 

O Φάρος Τυφλών της Ελλάδος υποδέχεται την Διεθνή Ημέρα Μουσείων,

στο μοναδικό στην ελληνική επικράτεια Μουσείο Αφής.

Έτσι, ανήμερα της επετείου, το Μουσείο Αφής από τις 12:00 έως και τις 19:00, θα έχει ανοιχτές τις πύλες του για το ευρύ κοινό, βλέποντες και μη, για δωρεάν επισκέψεις και ένα ειδικό πρόγραμμα απτικής διαδρομής.

Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν νοητά και απτικά τον παγκοσμίως γνωστό Λόφο της Ακρόπολης, τον Παρθενώνα και τη μαγεία τμήματος της Ζωφόρου του Παρθενώνα που χρόνια προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης!

Σας περιμένουμε όλους με ιδιαίτερη χαρά σε αυτή την σπουδαία πολιτιστική συνάντηση και ευκαιρία για μια διαφορετική και άκρως βιωματική προσέγγιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για να τιμήσουμε την ημέρα αυτή.

Παρακαλούμε για δηλώσεις συμμετοχής για το ειδικό πρόγραμμα διαδρομής, όπως επικοινωνείτε με την Γραμματεία στο τηλέφωνο 2109415222

 


19/04/2017

 

Παρουσίαση Δράσης, Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου 2017

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας βιβλίου στις 23 Απριλίου 2017, ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος σας προσκαλεί να γνωρίσετε από κοντά έναν διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης του βιβλίου, ανοίγοντας έναν άλλο κόσμο προσέγγισης της γνώσης και του πολιτισμού.

Αποτελεί μια προσπάθεια συνύπαρξης τυφλών και βλεπόντων αναγνωστών που αλληλοεπιδρούν και διαδίδουν την σπουδαιότητα του βιβλίου σε κάθε του μορφή. Έτσι υποδεχόμαστε την ημέρα βιβλίου με μια εκδήλωση εορτασμού που θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του φορέα μας και θα περιλαμβάνει:

Α. Εκδήλωση

Ένα μικρό αφιέρωμα στην ημέρα του βιβλίου

Αναφορά στον Λουδοβίκο Braille, την βιβλιοθήκη Brailleκαι την βιβλιοθήκη ομιλούντων βιβλίων

Μουσική σε πιάνο από τυφλό πιανίστα

Ανάγνωση βιβλίου από τυφλούς και βλέποντες αναγνώστες εκ περιτροπής με την συμμετοχή ηθοποιών, συγγραφέων (τυφλών και βλεπόντων).

Ελεύθερη συζήτηση γύρω από το βιβλίο.

Β. Οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα:

Ξενάγησης στα στούντιο ηχογράφησης και την βιβλιοθήκη ομιλούντων βιβλίων

Ξενάγησης στις εγκαταστάσεις του εκτυπωτικού και Βιβλιοθήκης Braille

Ξενάγησης στο Μουσείο Αφής

Γ. Παράλληλες δράσεις:

Παράλληλα θα υπάρχουν 3 εκπαιδευτικοί σταθμοί,

ο σταθμός Braille  με εκπαιδευτικά παιχνίδια στον οποίο μπορούμε όλοι να «γράψουμε» με τη χρήση της γραφομηχανής Braille και να ενημερωθούμε για το σύστημα γραφής και ανάγνωσης Braille

ο σταθμός ομιλούντων βιβλίων στον οποίο θα ενημερωθούμε και θα ακούσουμε αποσπάσματα audioβιβλίων

και ο σταθμός του Μουσείου Αφής με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, στον οποίο κλείνοντας τα μάτια προσεγγίζουμε με την αφή μας την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η δράση θα λάβει χώρα την Κυριακή 23 Απριλίου από τις 11.00πμ έως 13.00

Πρόκειται για μια δράση διάδοσης του βιβλίου και εκπαίδευσης του κοινού στην διαφορετικότητα και την ισότιμη πρόσβαση των τυφλών και μερικώς βλεπόντων αναγνωστών στον θησαυρό της γνώσης καθώς και την ανάγκη ύπαρξης «διαφορετικών βιβλίων» προσαρμοζόμενων στις ανάγκες όλων των αναγνωστών.

 

31/03/2017


Το Μουσείο Αφής θα ξεκινήσει τα νέα εκπαιδευτικά του προγράμματά από 03/04/2017

 

ToΜουσείο Αφής δημιουργήθηκε το 1984, δίνοντας ίσα δικαιώματα πρόσβασης σε τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης και από το 2004 άνοιξε τις πόρτες του στο ευρύτερο κοινό. Αποτελεί ένα από τα 5 Μουσεία του είδους στον κόσμο, που παροτρύνουν τους επισκέπτες να αγγίζουν τα εκθέματα, επιτρέποντας ένα νέο τρόπο προσέγγισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσω της αφής.  Στεγάζεται στο ιστορικό κτήριο του Φάρου Τυφλών Ελλάδος, δωρεά Εμπειρίκου την δεκαετία του 50, και αποτελεί πόλο έλξης Ελλήνων και ξένων τουριστών, κάθε ηλικίας.

Φιλοξενεί μια πλούσια συλλογή από γύψινα αγάλματα και ανάγλυφα, όλα ακριβή αντίγραφα από πρωτότυπα έργα μαρμάρινα ή χάλκινα. Τα εκθέματα προέρχονται από όλες τις φάσεις της Ελληνικής τέχνης. Παρουσιάζονται αρχικά οι προϊστορικοί χρόνοι μέσα από τη συλλογή του Κυκλαδικού, του Μινωικού και του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Οι αίθουσες εικονογραφούν τις περιόδους της Αρχαίας Ελληνικής τέχνης, την Αρχαϊκή εποχή, τον Αυστηρό ρυθμό, την Κλασική εποχή και τους Ελληνιστικούς χρόνους. Τα αντικείμενα των αιθουσών ήταν είτε αφιερώματα πιστών στα μεγάλα ιερά της Ακροπόλεως, των Δελφών, της Ολυμπίας ή επιτύμβια μνημεία που στήνονται πάνω στους τάφους των νεκρών και αρχιτεκτονικά γλυπτά, ενώ υπάρχει αίθουσα διαμορφωμένη ειδικά με εκθέματα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Αφής, βασίζεται στην απτική διερεύνηση των εκθεμάτων η οποία επιτρέπει στους επισκέπτες του μέσω της ΑΦΗΣ ,να έρθουν σ’ επαφή με το μεγαλείο, το κάλλος, τον πλούτο και την αισθητική τελειότητα των θησαυρών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.   Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ενημέρωση κι εκπαίδευση για την χρήση του λευκού μπαστουνιού - εργαλείο αναγκαίο στην καθημερινότητα ενός τυφλού, σύντομη περιγραφή της γραφής Braille -ιστορικά στοιχεία, τρόποι και μέθοδοι λειτουργίας της γραφομηχανής Braille-, καθώς και τις τεχνικές βλέποντα συνοδού μέσω δια δραστικών παιχνιδιών και διαλογικής επεξεργασίας.  Είναι βασικό εργαλείο για την εκπαίδευση της Αφής και τη δημιουργία νοητικών εικόνων κι εξίσου σημαντικό για βλέποντες κι άλλες ευπαθείς ομάδες, να βιώσουν και να εξερευνήσουν αυτήν την εκδοχή της πραγματικότητας.      

Το Μουσείο Αφής είναι προσβάσιμo και σε ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

Η είσοδος είναι 2 ευρώ για μαθητές και ενήλικες - Ομάδες αναπήρων και οι συνοδοί τους ΔΩΡΕΑΝ.

Τα Σαββατοκύριακα υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης ομάδων κατόπιν συνεννόησης.

Θα είναι χαρά μας να μας επισκεφθείτε και να απολαύσετε την πολιτιστική μας κληρονομιά με άλλη διάσταση, την αίσθηση της ΑΦΗΣ! ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

 Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην  Γραμματεία στο τηλ 210-9415222

 

 

15/3/2017

Σεμινάρια Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής & Καλλιέργειας-Κηπουρικής.

 Ο Δήμος Αθηναίων με την αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, υλοποιεί το πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία. Πρόκειται  για δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε ΑμεΑ και μεταξύ άλλων σε άτομα με προβλήματα όρασης από 18 έως 45 ετών: Σεμινάρια Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής και Σεμινάρια Καλλιέργειας-Κηπουρικής. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 17:00-19:00 μέχρι το μήνα Μάιο στο 13ο Δημοτικό Σχολείο επί της οδού Στίλπωνος 38 στο Μετς. Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν και μετά την ολοκλήρωσή τους θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής και για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διασύνδεσης, κα Μαριόλη Παναγιώτα – κα Καγκαράκη Όλγα στο τηλέφωνο του φορέα: 210 9415222

10/3/2017

Βλέποντας με τις Αισθήσεις

 

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος σας ενημερώνει για το πρόγραμμα «Βλέποντας με τις Αισθήσεις». Το Μουσείο Μπενάκη καλεί επισκέπτες με χαμηλή όραση ή τυφλότητα να συμμετάσχουν ενεργά στο πρόγραμμα «ΑΛΜΠΟΥΜ» το οποίο εντάσσεται  στα ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια και σεμινάρια πολυαισθητικής  λογικής του Μουσείου. Μέσα από το πρόγραμμα οι επισκέπτες θα παρακολουθήσουν θέματα όπως: Η μορφή μας έτσι όπως τη βλέπουν οι ποιητές, οι εικαστικοί και οι φωτογράφοι. Πώς τακτοποιούμε τις αναμνήσεις μας; Τι φεύγει και τι έρχεται καθώς ο χρόνος κυλάει και τι είναι αυτό που μένει για πάντα;

Προσκεκλημένος ο φωτογράφος Ανδρέας Σιμόπουλος.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Μαρτίου και ώρα 17:00-19:00 στο Κτήριο Οδού Πειραιώς . Η είσοδος είναι ελεύθερη  με απαραίτητη την κράτηση θέσεων και οι συμμετέχοντες με χαμηλή όραση ή τυφλότητα μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα με ή χωρίς συνοδό.

Για πληροφορίες και κράτηση θέσεων επικοινωνήστε από Δευτέρα έως Πέμπτη

στο τηλέφωνο: 210 3671067-69

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

10/3/2017

Θέση εργασίας Μακραμέ

 

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, Ν.Π.Ι.Δ. Σωματείο Ειδικώς Αναγνωρισμένο, αναζητά έμπειρο γνώστη της τεχνικής μακραμέ – κομποδετικής, ωρομίσθια, για το αντίστοιχο τμήμα του φορέα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 

16/1/2017

Εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία 80% και άνω από τον Νόμο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

 

Με την ψήφιση του τελευταίου νόμου από τη Βουλή,  ΝΟΜΟΣ 4446 ΦΕΚ Α 240/22.12.2016 άρθρο 68, προβλέπεται η εξαίρεση των αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίσουμε νέα ιδιαίτερα προβλήματα έχοντας και τις δύο επιλογές, είτε της κάρτας είτε των μετρητών χρημάτων. Σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου θα ακολουθήσει άμεσα και υπουργική απόφαση, που θα προβλέπει λεπτομέρειες εφαρμογής του.

 

Το άρθρο του νόμου έχει ως εξής:

Νόμος 4446 Μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών ΝΟΜΟΣ 4446 ΦΕΚ Α 240/22.12.2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 68

Μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών

  1. Στο άρθρο 16 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής:

  «3.α) Προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματός του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (σε ευρώ)

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)

1-10.000

10%

10.000,01-30.000

15%

30.000,01 και άνω

20% και μέχρι 30.000 ευρώ

  β) Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών της περίπτωσης α' εξαιρούνται φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Για τους φορολογούμενους του προηγούμενου εδαφίου, απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων ίσης αξίας, σύμφωνα με την κλίμακα της προηγούμενης περίπτωσης.

  γ) Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της παραπάνω κλίμακας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

  δ) Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

  ε) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

  στ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι εξαιρούμενες δαπάνες και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση πραγματοποίησης των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τα επιπλέον κίνητρα για φορολογούμενους που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ποσοστά ελάχιστης δαπάνης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας».

  2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει από το φορολογικό έτος 2017 και μετά.

  3. Στο άρθρο 18 του ν. 4172/2013 (Α'167) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:

 4. Οι ως άνω αναφερόμενες ιατρικές δαπάνες συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού μείωσης φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

 

 

11/1/2017

Εθελοντική αιμοδοσία

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017, σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία από τις 9:30π.μ. έως τις 12:30μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν εθελοντές αιμοδότες να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, η προσκόμιση του προσωπικού αριθμού  ΑΜΚΑ.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Κοινωνική Υπηρεσία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος στο τηλέφωνο 210 9415222.

 


8/12/2016

Ανανέωση και έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ 2016

 

Χρονική περίοδος από  12/12/16 έως 31/01/17

 

Η διανομή θα γίνεται από τις περιφέρειες και τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών των δήμων (ΚΕΠ)

 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

1.     Αίτηση ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την υπηρεσία)

 

2.     Υπεύθυνη δήλωση (του νόμου. 1599/86) περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής Στην ανωτέρω δήλωση θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή δελτίου μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

 

3.     Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφό της

 

4.     Απόφαση ΚΕΠΑ (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα τυφλότητας από τους δήμους, του έτους 2016

 

5.     Παλιές κάρτες

 

6.     Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος για το φορολογικό έτος 2015

 

7.     3 Πρόσφατες φωτογραφίες για την έκδοση νέας κάρτας, 2 φωτογραφίες για την ανανέωση(μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες).

 

 

Τα δελτία θα ισχύουν για το έτος 2016 και για όσο χρονικό διάστημα από το επόμενο έτος (2017) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την χορήγησή τους.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Κ.Υ. του ΦΤΕ. Τηλ: 2109415222

 

 

3/12/2016

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ
14, 15 & 16 Δεκεμβρίου

Αυτές τις γιορτές, ελάτε να διαλέξετε τα Χριστουγεννιάτικα δώρα σας για μικρούς και μεγάλους

από τις ξεχωριστές, χειροποίητες δημιουργίες του

Εργαστηρίου Κεραμικής, του Τμήματος Κομποδετικής & του Τμήματος Πλεκτού του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.

Η παραδοσιακή χριστουγεννιάτική μας εορταγορά, θα φιλοξενηθεί στην

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του φορέα μας -στο ισόγειο- επί της οδού Αθηνάς 17, στην Καλλιθέα.

Η στήριξή σας είναι ιδιαιτέρως σημαντική.

Τετάρτη 14 & Πέμπτη 15

10.00 π.μ. – 18.30
  Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου από τις 10.00 έως 14.00

Αθηνάς 17, Καλλιθέα 176 73

 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα:

http://www.fte.org.gr ή την σελίδα μας στο Facebook

Τηλ. Επικοινωνίας.: 210 9415222

Email: info@fte.org.gr  Fax: 210 9415271

 

 


13/11/2016


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

«ΣΗΜΕΊΑ ΣΤΉΡΙΞΗΣ»

 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, ο Κοινωφελής Οργανισμός Hellenic Hope και το Κοινωφελές Ίδρυμα Μποδοσάκη, ανακοινώνουν τη δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που απευθύνεται σε ελληνικά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Στόχος του προγράμματος είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων των ανωτέρω Οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν έως 19 δράσεις με το ποσό των €5.000 ανά δράση, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως 12 μήνες και θα εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες, όπως αυτές έχουν οριστεί από τους αντίστοιχους χρηματοδότες του Προγράμματος:

 

 «Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία» (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)

 «Υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας» (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)

 «Ενίσχυση οργανώσεων παιδικής προστασίας» (Hellenic Hope)

 

Παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν συμμετοχή των Οργανώσεων σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo. Το Social Dynamo είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων (μέσω της πλατφόρμας συνΑθηνά), που στοχεύει στην ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση. Η συμμετοχή των Οργανώσεων σε ένα βασικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης είναι υποχρεωτική.

 

Το πλήρες κείμενο για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς και η ηλεκτρονική φόρμα αίτησης, είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες ιστοσελίδες: www.latsis-foundation.org, www.timafoundation.org, www.hellenic-hope.org, www.bodossaki.gr.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016, στις 14:00. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017.

 

 

1/11/2016

 

Μονοήμερη εκδρομή στην Πάτρα

 Ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος σας ανακοινώνει την διοργάνωση μονοήμερης εκδρομής στην Πάτρα την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016.

Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνει αρχικά επίσκεψη και ξενάγηση στο κτήμα και τις εγκαταστάσεις της οινοποιητικής εταιρίας AchaiaClauss, την παλαιότερη και πιο ονομαστή πρέσβειρα της Ελλάδος στον κόσμο της οινοποίησης. Θα ακολουθήσει επίσκεψη και προσκύνημα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, τον πολιούχο των  Πατρών.  Μετά το προσκύνημα θα κάνουμε στάση για μεσημεριανό γεύμα και καφέ.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Κ.Υ. του Φάρου Τυφλών Ελλάδος.

 Κόστος συμμετοχής ανά άτομο : 15 ευρώ

Ώρα αναχώρησης : 8:00π.μ.

 

 

13/10/2016

Ενημερωτική Ημερίδα

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την Διεθνή Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού,

σας προσκαλούμε την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016, στην ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος(ισόγειο), Αθηνάς 17-Καλλιθέα, και ώρες 10:00-13:30.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε καλέστε στο: 210-9415222 - κα Μαριόλη Γιώτα,

κα Καγκαράκη Όλγα, ή αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.00 - 10.15      Έναρξη ημερίδας - Χαιρετισμοί                                             

10.15- 10.30       Παρουσίαση Προγράμματος «Ανάπτυξη δεξιοτήτων και προώθηση στην απασχόληση για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης» Διάρκεια υλοποίησης 2016-2017, με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λάτση.  Γεωργία Μήλα, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας.

10.30 - 10.45       «Παραγωγικά Εργαστήρια Φάρου Τυφλών της Ελλάδος» Καρκούλιας Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος  Εργαστηρίων.

10.45 - 11.00       «Επαγγελματική αποκατάσταση τυφλών, νομικό πλαίσιο, επαγγέλματα του χθες στο σήμερα» Μπασιάς Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ, Νομικός, Υπεύθυνος ομάδας Βυζαντινής μουσικής.

11.00 - 11.10       Σχολή Τυφλών Ξεναγών – Προσωπική εμπειρία εκπαιδευομένων Κώνστας Θεόδωρος

11.10 - 11.30       «Η ανεξάρτητη μετακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης μέσα από την εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό» Κούβαρου Λίζα, Εκπαιδεύτρια Κινητικότητας Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών.  

11.30 - 11.40        Γραφή Braille– Κουτσοπέτρος Χαράλαμπος, Νομικός, εκπαιδευτής συστήματος braille.

11.40- 11.50         Ερωτήσεις - Συζήτηση    

11.50- 12.00         Διάλειμμα

12.00-12.20         «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης».  Δέδες Ιωάννης, Χειρουργός-Ορθοπεδικός, Μέλος ΦΤΕ, Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής.

12.20 – 12.40       Χαιρετισμός από την Διευθύντρια ΠΕΔΥ Καλλιθέας, κα Νικολαΐδου - «Πρόγραμμα Πρόληψης χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς». Κόντες Μιχαήλ,   Χειρουργός  Ιατρός ΠΕΔΥ Καλλιθέας,

12.40- 13.00       «Αποκατάσταση Όρασης. Παρόν και Μέλλον» Καρδιτσάς Στυλιανός,

                               Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Ελληνικό Οφθαλμολογικό Ιατρείο Χαμηλής Όρασης.

 

13.00-13.20      «Διαβήτης και οφθαλμοπάθεια» Βελισσάρης Βασίλειος, Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Τζάνειου Νοσοκομείου

13.20 -13.30          «Πολιτιστικά και καλλιτεχνικά τμήματα του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος»  Ρουκουτάκη Γωγώ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Υπεύθυνη πολιτιστικού τομέα              

13.30                      Ερωτήσεις – Συζήτηση  

                               Λήξη Ημερίδας  

                                                               Ακολουθεί ελαφρύ σνακ                                               

 


Επίσκεψη στην πολιτιστικής δράση  Caravan  Project

 Ο Φ.Τ.Ε. σας ανακοινώνει την διοργάνωση επίσκεψης την Τρίτη 25/10/2016 και ώρα 11:00 π.μ. στην   πρωτότυπη  εγκατάσταση της  πολιτιστικής δράσης  Caravan  Project στην  πλατεία  Αυδή  στο  Μεταξουργείο. Στόχος της δράσης είναι  η διάδοση ιστοριών, μέσω ντοκιμαντέρ όχι μόνο στο  ευρύ  κοινό αλλά  και  σε  ευπαθείς ομάδες,  αξιοποιώντας την θεραπευτική δύναμη των ιστοριών, ανθρώπων καθημερινών από διάφορα μέρη της Ελλάδος, με διαφορετικά επαγγέλματα, πεποιθήσεις και ικανότητες. Η ομάδα που θα συμμετάσχει θα έχει την δυνατότητα να περιηγηθεί στην εγκατάσταση, να παρακολουθήσει κινηματογραφημένες ιστορίες και αφηγήσεις ανθρώπων, καθώς και να πάρει μέρος σε μία συζήτηση σχετικά με την όλη διαδικασία, τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα που προκλήθηκαν.

Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ώρα αναχώρησηςαπό τον Φ.Τ.Ε.: 9:45 π.μ.

Για δηλώσεις συμμετοχής καλείτε καθημερινά στην Κοινωνική Υπηρεσία του ΦΤΕ, 2109415222.

 

 
19/9/16

  Ειδικότητες δημόσιου ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αθηνών για άτομα με προβλήματα όρασης

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης στις παρακάτω ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής στην Αθήνα, να καταθέσουν αίτηση εγγραφήςαπό 13-9-2016 έως 30-9-2016για τις παρακάτω Ειδικότητες:

 

1.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ)

 

2.ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ)

 

3.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER – DEVELOPPER/VIDEO GAMES) (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ)

 

Στα παρακάτω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

 

1.Δ.ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής

Διεύθυνση: Πίνδου 27

Τηλέφωνο: 210 6002044

Ωρες: 11.00 μ.μ. – 13.00 μ.μ

 

2.ΚΕΑΤ

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα

Υπεύθυνη: κα Λάζου

Τηλέφωνο: 210 9578090

Ωρες: 10.00 π.μ. – 14.00 .μμ

 

3.Δ.ΙΕΚ Μεταμόρφωσης

Διεύθυνση: Κορίνθου και Χείρωνος, Μεταμόρφωση(1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης) Τηλέφωνο: 210 2842826, 210 2850916

Ωρες: 14.00 π.μ. – 18.00 .μμ

 

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν:

 

Αίτηση συμμετοχής στην οποία αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας, το ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των άνω ειδικοτήτων.

 

2. Γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ ή πιστοποιητικό από το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

 

3. Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή Γεν. Λυκείου ή ΤΕΕ Β΄κύκλου.

 

 


 

10/9/16

14η Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών

 Σας ενημερώνουμε ότι ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας, θα συμμετέχει στην 14η Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών που πραγματοποιείται το απόγευμα της Τρίτης 20 Σεπτεμβρίου 2016 και διοργανώνεται από τον Δήμο Καλλιθέας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα ιδανικά της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αφετηρία της λαμπαδηδρομίας θα οριστεί το πάρκο εθελοντών αιμοδοτών στην συμβολή των οδών Αχιλλέως και Λάμπρου Κατσώνη και τερματισμός στην πλατεία Κύπρου με αρκετούς ενδιάμεσους σταθμούς.

 

 

2ο φεστιβάλ Καλλιθέα πόλη για ποδήλατο

Σας ενημερώνουμε ότι ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας, θα συμμετέχει στη δράση που οργανώνει ο Δήμος Καλλιθέας, το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου το «2ο φεστιβάλ Καλλιθέα πόλη για ποδήλατο». Ποδηλάτες όλων των ηλικιών, δημότες της Καλλιθέας και των όμορων δήμων, έχοντας αφετηρία τη Ναυταθλητική Μαρίνα Καλλιθέας, θα διανύσουν μια διαδρομή 7 χλμ. Στις 17:30, καθώς και τη διαδρομή των 17 χλμ στις 18:30.

 

 

31/8/2016


Εθελοντική αιμοδοσία

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016, σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία από τις 9:30π.μ. έως τις 12:30μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν εθελοντές αιμοδότες να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, η προσκόμιση του προσωπικού αριθμού  ΑΜΚΑ.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Κοινωνική Υπηρεσία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος στο τηλέφωνο 210 9415222.

 

 31/7/2016

Πρόγραμμα: «Ανάπτυξης δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόληση για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης»

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος εγκαινιάζει το «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόληση για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης» για τα έτη 2016-2017, το οποίο αφορά σε νέους ανέργους ή ακόμα εργαζόμενους με την ανάγκη ενίσχυσης τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων και  φυσικά νεοτυφλοθέντες που καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στηρίζει την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος που έχει στόχο την δημιουργία ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης,  διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και ανοίγματος νέων επαγγελμάτων, στη βάση της ανάγκης για θεμελίωση καλών πρακτικών για την σταδιακή άρση του φαινομένου επαγγελματικού και κοινωνικού αποκλεισμού’’

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα, από 1η  έως 15η Σεπτεμβρίου 2016.

 

 

Εξεταστικό κέντρο keyCert

 O Φάρος Τυφλών της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του από το ερχόμενο φθινόπωρο ως Εξεταστικό Κέντρο της KeyCert.


 
30/3/2016

 

Επίσκεψη στο Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στην Στενή Ευβοίας

Ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος σας ανακοινώνει την διοργάνωση μονοήμερης εκδρομής στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στην Στενή Ευβοίας την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016.

Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνει αρχικά στάση για πρωινό καφέ στον παραθαλάσσιο πεζόδρομο Χαλκίδας και στην συνέχεια προσκύνημα στον Ιερό Ναό  Αγ. Κυριακής, στο χωριό Καμπιά. Μετά το προσκύνημα θα ακολουθήσει μεσημεριανό γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Κ.Υ. του Φάρου Τυφλών Ελλάδος.

 

Κόστος συμμετοχής ανα άτομο : 14 ευρώ

Ώρα αναχώρησης : 8:30π.μ.

 

 

Εθελοντική Αιμοδοσία

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016 , σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία από τις 9:30π.μ. έως τις 12:30μ.μ. στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν εθελοντές αιμοδότες να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, η προσκόμιση του προσωπικού αριθμού  ΑΜΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Κοινωνική Υπηρεσία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος στο τηλέφωνο 210 9415222.

 

Νέος κύκλος μαθημάτων Braille

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, αναγνωρισμένος φορέας εκμάθησης της Γραφής Braille οργανώνει και για το 2016 σεμινάρια εκμάθησης για κάθε ενδιαφερόμενο. Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη αρχίσει και τα τμήματα αναμένεται να ξεκινήσουν από  9 Μαϊου 2016.

Τα σεμινάρια θα καλύψουν 50 ώρες μαθημάτων σε πρωινά ή απογευματινά τμήματα διάρκειας περίπου 3 μηνών.  Το κόστος του σεμιναρίου είναι 200 ευρώ.

Με το τέλος των μαθημάτων και την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης και γνώσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), ώστε να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση, η οποία αναγνωρίζεται από το δημόσιο τομέα.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

κα Κορδώνη Ελισάβετ (εκτυπωτικό κέντρο)

 

Τηλέφωνο: 210 9415222

Fax: 210 9415271

E-mail: info@fte.org.gr

 

4/3/2016

 

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων

 Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (VerySpecialArtsHellas), στα πλαίσια του προγράμματος Επισκέψεων-Ξεναγήσεων σε Μουσεία Άνοιξη 2016,  σας ανακοινώνει την διοργάνωση επίσκεψης στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων την Τετάρτη 16 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ. . Κατά την διάρκεια της ξενάγησης οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα, μέσω της ψηλάφησης και της ακουστικής περιγραφής, να έρθουν σε επαφή με δημοφιλή αλλά και ξεχασμένα Λαϊκά όργανα από τον 18ο αιώνα έως τις μέρες μας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώνουν συμμετοχή στην Κοινωνική Υπηρεσία του ΦΤΕ στο τηλ. 210 9415222.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων τα 15 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ώρα αναχώρησης από τον χώρο του ΦΤΕ: 9:00 π.μ.

Είσοδος δωρεάν.   

 

1/3/2016

 

Αίτηση εγγραφής στο δημόσιο ΙΕΚ ειδικής αγωγής
Αγ. Παρασκευής 

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν και παρακολουθήσουν  μαθήματα κατάρτισης στις παρακάτω ειδικότητες του  Δ.ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής στην Αθήνα, να καταθέσουν αίτηση εγγραφής:

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1. Απομαγνητοφωνητής συνομιλιών – πρακτικών  (άτομα με προβλήματα  όρασης)

2. Tεχνικός χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και

     εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς (άτομα με προβλήματα  όρασης)

 ΑΘΗΝΑ

1.Δ.ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής:

Διεύθυνση: Πίνδου 27

Τηλέφωνο: 210 6002044

Υπεύθυνος:  Δαφνομήλης Κωνσταντίνος  

Ωρες: 14.00 μ.μ.  – 19.00 μ.μ

2.ΚΕΑΤ: 

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα

Υπεύθυνη:  κα Λάζου

Τηλέφωνο: 210 9578090

Ωρες: 10.00  π.μ. – 14.00 .μμ

Περίοδος αιτήσεων   από  1-3-2016   έως  7-3-2016

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι  προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν:

1.   Αίτηση συμμετοχής στην οποία  αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας, το ΑΜΚΑ  και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των άνω ειδικοτήτων.

2.   Γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ ή πιστοποιητικό από το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

3.   Απολυτήριο ΕΠΑΛ  ή Γεν. Λυκείου ή ΤΕΕ Β΄κύκλου

Kατεβάστε την αίτηση σε αρχείο doc

 

 

20'02/2016

Κατασκήνωση δύο εβδομάδων (31/7-12/8)
στην Βόρεια Γερμανία

Σας ενημερώνουμε ότι το International Leo Youth Camp Club οργανώνει για φέτος το καλοκαίρι κατασκήνωση δύο εβδομάδων (31/7-12/8) στην Βόρεια Γερμανία και καλεί νέους ηλικίας 18-25 ετών, τυφλούς ή με προβλήματα όρασης από όλη την Ευρώπη όπως υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής. 

 

Τα έξοδα ανά άτομο ανέρχονται στα 150 ευρώ (για διαμονή, φαγητό, δραστηριότητες εντός του προγράμματος), χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα μετακίνησης με αεροπλάνο ή τρένο και οι όποιοι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν δηλώσει ενδιαφέρον μέσω ειδικού εντύπου ηλεκτρονικής αίτησης έως τις 10/3. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση από επιτροπή και θα επιλεγούν στο σύνολο 20 άτομα.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την φόρμα προς συμπλήρωση παρακαλούμε επικοινωνήστε ηλεκτρονικά:

Sebastian Jung: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Eileen Meyer: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του οργανισμού:

YouthCamp.leo-clubs.de

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ 2015

 

Τετάρτη 16 & Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 10.00 π.μ. – 18.30 μ.μ.

Ελάτε να διαλέξετε τα Χριστουγεννιάτικα δώρα σας από τις ξεχωριστές, χειροποίητες δημιουργίες του Εργαστηρίου Κεραμεικής, του Τμήματος Κομποδετικής & του Τμήματος Πλεκτού του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.

Φέτος η καθιερωμένη χριστουγεννιάτική μας εορταγορά θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του φορέα μας -στο ισόγειο- επί της οδού Αθηνάς 17, στην Καλλιθέα.

Η στήριξή σας είναι ιδιαιτέρως σημαντική.

Είσοδος ελεύθερη

 Τηλ. Επικοινωνίας: 210-9415222 / email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΟΓΩ ΠΕΝΘΟΥΣ


Μετά λύπης σας ενημερώνουμε ότι λόγω αιφνίδιου θανάτου του γιου της Αντιπροέδρου μας κας Ρουκουτάκη, ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος, δεν θα λειτουργήσει την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστή στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας στις 15:00 μ.μ. Για την διευκόλυνση της μετακίνησης από και προς το Κοιμητήριο, ο Φορέας θα διαθέσει ένα λεωφορείο το οποίο θα ξεκινήσει από τον ΦΤΕ στις 13:30 μ.μ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στην Κοινωνική Υπηρεσία, στο τηλέφωνο του Φορέα μας: 210 9415222

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΕΝΘΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σε ένδειξη πένθους, ο Φορέας μας αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες δράσεις του και Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, όπως: επισκέψεις σε μουσεία, θεατρικές παραστάσεις και Χριστουγεννιάτικες εορταγορές. Θα ενημερωθείτε με επόμενες ανακοινώσεις για τον επαναπρογραμματισμό των δράσεων από τις αρχές του νέου έτους.

 


 Δελτία τύπου για το έτος 2015