Κύριο περιεχόμενο

Τα περιοδικά braille του Φ.Τ.Ε.

 

Ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος, εκδίδει έντυπα με τη γραφή Brailleτα παρακάτω περιοδικά:

  1. Το μηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης (Φάρος)

  2. Το περιοδικό Υγεία-Πρόληψη

  3. Το μηνιαίο παιδικό περιοδικό Ανέμη

  4. Το περιοδικό Μεταξύ μας

  5. Το ημερολόγιο του 2014

  6. Θεατρικός χειμώνας 2013-2014

  7. Φεστιβάλ Αθηνών


      

Για όσους θέλουν να διαβάσουν σε ηλεκτρονική μορφή τα περιοδικά του Φάρου, μπορούν να τα κατεβάσουν σε μορφή κειμένου wordκάνοντας κλικ ή πατώντας enterπάνω στον τίτλο του περιοδικού που τους  ενδιαφέρει  στον κατάλογο που ακολουθεί.

 

Ανέμη Δεκέμβριος 2018  Φάρος Δεκέμβριος 2018

Φάρος Νοέμβριος 2018    Υγεία Νοεμβρίου 2018

Φάρος Οκτώβριος 2018    Μεταξύ μας Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2018

Φάρος Σεπτέμβριος 2018  Υγεία Σεπτεμβρίου 2018

Φάρος Ιούλιος - Αύγουστος 2018  Μεταξύ μας Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2018  Υγεία Ιουλίου 2018

Φάρος Ιούνιος 2018

Φάρος Μάιος 2018   Υγεία Μαΐου 2018

Φάρος Απρίλιος 2018    Μεταξύ μας Απρίλιος - Ιούνιος 2018

Φάρος Μάρτιος 2018  Υγεία Μαρτίου 2018

Φάρος Φεβρουάριος 2018 

Φάρος Ιανουάριος 2018   Μεταξύ μας Ιανουάριος - Μάρτιος 2018  Υγεία Ιανουαρίου 2018

Ανέμη Δεκέμβριος 2017    Φάρος Δεκέμβριος 2017   Μεταξύ μας Δεκέμβριος 2017      

Ανέμη Νοέμβριος 2017    Φάρος Νοέμβριος 2017    Υγεία Νοέμβριος 2017  

Ανέμη Οκτώβριος 2017   Φάρος Οκτώβριος 2017 

ΑνέμηΣεπτέμβριος 2017   Φάρος Σεπτέμβριος 2017   Μεταξύ μας Σεπτέμβριος 2017   Υγεία Σεπτέμβριος 2017      

Ανέμη Ιούλιος-Αύγουστος 2017   Φάρος Ιούλιος-Αύγουστος 2017   Μεταξύ μας Ιούλιος 2017   Υγεία Ιούλιος 2017         

Ανέμη Ιούνιος 2017      Φάρος Ιούνιος 2017      

Ανέμη Απρίλιος 2017      Φάρος Απρίλιος 2017       Ανέμη Μάιος 2017     Φάρος   Μάιος 2017   Υγεια Μάιος 2017
 
Μεταξύ μας Απρίλιος 2017
  Υγεία Μάρτιος 2017

Ανέμη Μάρτιος 2017  Φάρος Μάρτιος 2017

Ανέμη Φεβρουάριος 2017   Φάρος Φεβρουάριος 2017

Ανέμη Ιανουάριος 2017  Φάρος Ιανουάριος 2017 

Ανέμη Μάρτιος 2016     Φάρος Μάρτιος 2016    Υγεία Μάρτιος 2016   

Ανέμη Φεβρουάριος 2016  Μεταξύ μας Φεβρουάρις  2016  Φάρος Φεβρουάριος 2016  

Ανέμη Ιανουάριος 2016   Φάρος Ιανουάριος 2016   Υγεία Ιανουάριος 2016

Ανέμη Δεκέμβριος 2015  Φάρος Δεκέμβριος 2015  Μεταξύ μας Δεκέμβριος 2015

Ανέμη Νοέμβριος 2015   Φάρος Νοέμβριος 2015 Υγεία Νοέμβριος 2015

Ανέμη Οκτώβριος 2015  Φάρος Οκτώβριος 2015  Μεταξύ μας Οκτώβριος 2015   

Ανέμη Σεπτέμβριος 2015   Φάρος Σεπτέμβριος 2015  Υγεία Σεπτέμβριος 2015

Ανέμη Ιούλιος 2015  Φάρος Ιούλιος 2015  Υγεία Ιούλιος 2015 

Ανέμη Ιούνιος 2015  Φάρος Ιούνιος 2015  

 Ανέμη Μάιος 2015  Φάρος Μάιος 2015  Μεταξύ μας Μάιος 2015  Υγεία Μάιος 2015

Ανέμη Απρίλιος 2015  Φάρος Απρίλιος 2015 

Ανέμη Μάρτιος 2015  Φάρος Μάρτιος 2015  Υγεία Μάρτιος 2015  Μεταξύ μας Μάρτιος 2015

Ανέμη Φεβρουάριος 2015  Φάρος Φεβρουάριος  2015

Ανέμη Ιανουάριος 2015   Φάρος Ιανουάριος 2015   Υγεία Ιανουάριος 2015

Θεατρικός Χειμώνας 2014 - 15

Ανέμη Δεκέμβριος 2014    Φάρος Δεκέμβριος 2014     Μεταξύ μας Δεκέμβριος 2014

Ανέμη Νοεμβρίου 2014     Φάρος Νοεμβρίου 2014     Υγεία Νοέμβριος 2014  

Φάρος Οκτωβρίου 2014 

Ανέμη Σεπτέμβριος 2014   Φάρος Σεπτέμβριος 2014   Υγεία Σεπτέμβριος 2014

Ανέμη Ιούλιος - Αύγουστος 2014   Φάρος Ιούλιος - Αύγουστος 2014   Υγεία Ιούλιος - Αύγουστος 2014  

Ανέμη Ιούνιος 2014  Φάρος Ιούνιος 2014 

Ανέμη Μάιος 2014  Φάρος Μάιος 2014  Υγεία  Μάιος 2014

Ανέμη Απρίλιος 2014  Φάρος Απρίλιος 2014  Μεταξύ μας Απρίλιος 2014

Ανέμη Μάρτιος  2014  Φάρος, Μάρτιος 2014  Υγεία, Μάρτιος 2014