Κύριο περιεχόμενο

Μαθήματα Braille


 

Στο Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, υλοποιείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την μορφή σεμιναρίων, για την εκμάθηση της γραφής Braille.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

α) Σε άτομα με προβλήματα όρασης, που θέλουν να μάθουν Braille,


β) σε εκπαιδευτικούς που θα ήθελαν να πιστοποιήσουν τη γνώση τους στη γραφή  Braille.


Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, αναγνωρισμένος φορέας εκμάθησης της Γραφής Braille οργανώνει σεμινάρια εκμάθησης για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Τα σεμινάρια καλύψουν 50 ώρες μαθημάτων  σε πρωινά ή απογευματινά τμήματα διάρκειας περίπου 3 μηνών.

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 200 ευρώ.

Με το τέλος των μαθημάτων και την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης και γνώσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), ώστε να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση, η οποία αναγνωρίζεται από το δημόσιο τομέα.


 

Πληροφορίες:

κ. Δ. Παπασταματίου-κα Ελ. Κορδώνη

(εκτυπωτικό τμήμα)

Τηλέφωνο: 210 9415222

Fax: 210 9415271

E-mail: info@fte.org.gr

 

Ο κανονισμός λειτουργίας

Αίτηση συμμετοχής