Κύριο περιεχόμενο


Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας

του Φάρου Τυφλών Ελλάδος

Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι πολυδιάστατος καθώς σκοπός της είναι να παρέχει ένα σύνολο υποστηρικτικών υπηρεσιών (συνοδευτικών-συμβουλευτικών) στα άτομα με προβλήματα όρασης (νεοτυφλωθέντες και μη) με στόχο την εξασφάλιση της προόδου και της προσωπικής τους ευημερίας.

Μέριμνά της είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση των αναγκών των ατόμων με προβλήματα όρασης, ακολουθώντας τις αρχές και τις αξίες των επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, σεβόμενη την προσωπικότητα, την βούληση και την αυτοδυναμία του κάθε ανθρώπου.

Η Κοινωνική Υπηρεσία λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος του ατόμου με προβλήματα όρασης με το κοινωνικό περιβάλλον και αναπτύσσει παρεμβάσεις σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο.

Δράσεις - Προγράμματα Κοινωνικής Υπηρεσίας ΦΤΕ

Υποδοχή και ενημέρωση νέων εξυπηρετούμενων για τα προσφερόμενα τμήματα και προγράμματα ένταξης που λειτουργούν στον ΦΤΕ (νεοτυφλωθέντων και μη).
 
Ενθάρυνση της ένταξης εξυπηρετούμενων σε τμήματα και προγράμματα του ΦΤΕ. Υποστηρικτικός ρόλος στην διαδικασία προσαρμογής και ενσωμάτωσης στον χώρο του ΦΤΕ αλλά και γενικότερα στον χώρο της τυφλότητας .

Ενημέρωση και καθοδήγηση εξυπηρετούμενων σε σχέση με κοινωνικοπρονοιακές παροχές και τρόποι διεκδίκησης αυτών απο το Κράτος Πρόνοιας.

Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες με στόχο την διευκόλυνση στην προσβασιμότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης και στην διευθέτηση κοινωνικοπρονοιακών παροχών και αναγκών σε υπηρεσίες Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Συμβουλευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες :Ατομική Συμβουλευτική

  • Συμβουλευτική Ζεύγους

  • Συμβουλευτική Οικογένειας

  • Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης

  • Υποδοχή και ενημέρωση εθελοντών . Εκπαίδευση και ένταξη αυτών στα τέσσερα τμήματα εθελοντικής απασχόλησης του ΦΤΕ. Γενική Εποπτεία και Διαχείρηση του Δικτύου Εθελοντών του ΦΤΕ. (βλ. Εθελοντική Δράση στο Φάρο Τυφλών Ελλάδος)

  • Υποδοχή , εκπαίδευση και ενσωμάτωση σπουδαστών τμ. Κοινωνικής Εργασίας στην Κ.Υ. του ΦΤΕ.

Η Κ.Υ. του ΦΤΕ είναι επίσημως, αναγνωρισμένος ΦορέαςΥποδοχής Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών των τμ. Κοινωνικής Εργασίας της χώρας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του συστήματος “ Atlas :Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ” 
Οργάνωση και συντονισμός δράσεων στον τομέα της πρόληψης όσον αφορά στην υγεία. (π.χ. Ημερίδες Ιατρικού Περιεχομένου, Εθελοντικές Αιμοδοσίες, Προληπτικές Καρδιολογικές Εξετάσεις, Εξετάσεις Σπιρομέτρησης , Συνεργασία με Σύγχρονα Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής για την δυνατότητα δωρεάν εξετάσεων για τους εξυπηρετούμενους του ΦΤΕ κ.α. ).
Συνεργασία και Δικτύωση με Φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου – ΜΚΟ προς κάλυψη αναγκών εξυπηρετούμενων .
Οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε άτομα με προβλήματα όρασης (π.χ. Επισκέψεις σε Μουσεία, Θεατρικές παραστάσεις, Μουσικές εκδηλώσεις που είναι προσβάσιμες σε άτομα με προβλήματα όρασης).
Οργάνωση και συντονισμόςμονοήμερων περιβαλλοντικών/εκπαιδευτικών εκδρομών.