Κύριο περιεχόμενο

Θεατρικό Εργαστήρι

Θεατρικό Εργαστήρι από το 2007 (οπότε και ξεκίνησε τη λειτουργία του) εστιάζει σε τεχνικές έκφρασης και κινησιολογίας, βοηθώντας στην εξωστρέφεια του ατόμου και ταυτόχρονα στον καλύτερο έλεγχο των κινήσεων του σώματος μέσω της μύησής του στον κόσμο της τέχνης. Η ομάδα απαρτίζεται από 20μέλη, κυρίως μέσης ηλικίας, με πολλές και σπουδαίες παραστάσεις στο ενεργητικό τους. Λόγος γίνεται για ένα από τα πλέον προσφερόμενα τμήματα για δημιουργική απασχόληση, ενίσχυση της προσωπικής έκφρασης και φυσικά κοινωνικής δικτύωσης μη βλεπόντων ατόμων. Πρόβες και μαθήματα γίνονται σε σχετική αίθουσα του φορέα καθόλη τη διάρκεια του έτους σε εβδομαδιαία βάση, με σκοπό την διοργάνωση δύο παραστάσεων ετησίως.