Κύριο περιεχόμενο

Μαθήματα Η/Υ


 

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, πρωτοπόρος στον τομέα αυτό, από το 1990, συνεχώς επενδύει στους Η/Υ λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, με στόχο να δώσει την δυνατότητα στα άτομα με προβλήματα όρασης  να εκπαιδευτούν και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις αυτές στην εκπαίδευσή τους (μαθητές, σπουδαστές), στο επάγγελμά τους (Δικηγόροι, Τηλεφωνητές), και στην καθημερινή τους διαβίωση (διάβασμα εφημερίδων, βιβλίων, πρόσβαση στο Internet.


Στα Εργαστήρια εκμάθησης χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος,  παρέχεται σχετική εκπαίδευση στους εξυπηρετούμενους του φορέα, προς βελτίωση της καθημερινότηταάς τους, ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και διεκδίκηση θέσης στην αγορά εργασίας. Τα Τμήματα εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε ετήσια βάση εξυπηρετούν κατά προσέγγιση 40 άτομα, χωρισμένα σε 4 τμήματα ανάλογα και με το επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης.