Κύριο περιεχόμενο

Εθελοντισμός

Ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος (Φ.Τ.Ε) έχει μια μακρόχρονη πορεία, περισσότερο από 50 χρόνια, στο να παρέχει τις υπηρεσίες του σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης και οι εθελοντές αποτελούν βασικό παράγοντα για την πραγμάτωση των σκοπών του ανθρωπιστικού του έργου . Συνεργάζεται με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ) και άλλους αξιόλογους εθελοντές που προσφέρουν γενναιόδωρα το εθελοντικό τους έργο εδώ και πολλά χρόνια.

Η σχέση του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος και των εθελοντών στηρίζεται στην κοινή επιθυμία και προσπάθεια να καλυφθούν με τον πιο εποικοδομητικό και αποτελεσματικό τρόπο οι σύνθετες ανάγκες των ατόμων με προβλήματα όρασης. Την δράση των εθελοντών συντονίζει η Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία με τους υπευθύνους των τμημάτων του ΦΤΕ στα οποία θα επιλέξουν να απασχοληθούν οι εθελοντές.

Τμήματα Εθελοντικής Απασχόλησης

Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας

Επίσκεψη στο σπίτι : Επίσκεψη κατ’ οίκον για συντροφιά σε μοναχικά τυφλά άτομα, για ανάγνωση βιβλίων, για διάβασμα λογαριασμών και γραμμάτων κ.λ.π.

Οι εργασίες του εθελοντή εξαρτώνται άμεσα από την θέληση του και βασίζονται στις ανάγκες του εκάστοτε ατόμου.

 •  Βοήθεια στη μετακίνηση – συνοδεία : Έργο του συνοδού είναι η βοήθεια στη μετακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης στην πόλη και σε διάφορες υπηρεσίες.

 • Πρόγραμμα τηλεφωνικής επικοινωνίας : Στο πρόγραμμα αυτό ο εθελοντής έρχεται σε τηλεφωνική επαφή με μοναχικά τυφλά άτομα, ενημερώνετε για την κατάσταση και τις τυχόν ανάγκες τους με σκοπό την ικανοποίηση αυτών από την Κοινωνική Υπηρεσία.

 • Συνοδεία σε εκδηλώσεις και εκδρομές : Ο εθελοντής αναλαμβάνει τη συνοδεία ατόμων σε εκδηλώσεις ποικίλων θεμάτων όπως μουσεία, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις καθώς και σε μονοήμερες – διήμερες εκδρομές που διοργανώνει ο Φάρος σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ BRAILLE

 •  Ανάγνωση κειμένων : Ο εθελοντής διαβάζει το τυπωμένο κείμενο σε τυφλούς διορθωτές για να βεβαιώσει αν το κείμενο και το Braille ταιριάζουν ακριβώς.

 • Διόρθωση και σκανάρισμα κειμένων : Ο εθελοντής χειρίζεται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και μετατρέπει κείμενα βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή- text.

 • Θερμοσχηματισμός και δέσιμο : Ο εθελοντής χειρίζεται τη μηχανή θερμοσχηματισμού που παράγει αντίγραφα από σελίδες Braille γραμμένες με το χέρι. Στο ίδιο τμήμα επίσης δένονται και χαρακτηρίζονται όλα τα βιβλία με το σύστημα Braille από τους εθελοντές αντιγραφείς.

  Τμήμα Βιβλιοθήκης Ομιλούντων Βιβλίων

 • Αναπαραγωγή κασετών : Ο εθελοντής βοηθά στην αναπαραγωγή ομιλούντων βιβλίων , στην επεξεργασία ήχου των ψηφιακών βιβλίων καθώς και στην επεξεργασία και εκτύπωση των εξωφύλλων των βιβλίων.

Μουσείο Αφής


 Ξενάγηση : Ο εθελοντής στο Μουσείο Αφής λειτουργεί υποστηρικτικά συμβάλλοντας στην βιωματική ξενάγηση και στα διαδραστικά παιχνίδια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου.

Δικαιώματα  των Εθελοντών

 • Ελεύθερη επιλογή του τμήματος απασχόλησης βάσει των προτιμήσεων, της εκπαίδευσης, της ιδιοσυγκρασίας και των ικανοτήτων τους

 • Περιγραφή εργασίας, αποτελεσματική προετοιμασία και καθοδήγηση από τον Επόπτη κάθε τμήματος.

 • Ισότιμη μεταχείριση και θετική εργασιακή σχέση με τους εργαζόμενους του Ιδρύματος και τους άλλους εθελοντές.

 • Εργασία σε ένα ευχάριστο και οργανωμένο περιβάλλον που να τους βοηθά να νιώθουν ευπρόσδεκτοι.

 • Ενημέρωση πάνω στις διάφορες αιτίες τύφλωσης και γενικότερα στα προβλήματα όρασης που υπάρχουν και στον αντίκτυπο που δημιουργούν στη ζωή των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.

 • Ευκαιρίες για ενημέρωση και εξέλιξη πάνω στον εθελοντισμό.

Υποχρεώσεις των Εθελοντών

Να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους χωρίς διακρίσεις ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, φύλο, ηλικία, θρησκεία, οικογενειακή κατάσταση, πολιτική πεποίθηση και πνευματική κατάσταση των εξυπηρετούμενων.

 • Να εκπροσωπούν τον Φ.Τ.Ε. και τις αρχές του

 • Να διακρίνουν την ιδιωτική τους ζωή από την εθελοντική τους εργασία και να μην εκμεταλλεύονται τις σχέσεις τους για προσωπικό όφελος.

 • Να δείχνουν συνέπεια στις ημέρες και ώρες προσέλευσης που έχουν δηλώσει

 • Να αξιοποιούν τις ικανότητες τους και να δείχνουν προσαρμοστικότητα και επιμονή στην άσκηση των καθηκόντων τους

 • Να ενημερώνουν έγκαιρα τον Επόπτη τους για τις εργασίες που αναλαμβάνουν καθώς και για έκτακτα συμβάντα.

 • Να γνωρίζουν ότι μέσα στις υποχρεώσεις τους είναι και το ενδεχόμενο να κληθούν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

 • Να ενημερώνουν τους εξυπηρετούμενους με πληρότητα και εγκυρότητα για την φύση και έκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτούς

 • Να σέβονται την ιδιωτική ζωή των εξυπηρετούμενων και να τηρούν το απόρρητο για τις πληροφορίες που δέχονται από τον εξυπηρετούμενο.

 • Να αντιμετωπίζουν με ευαισθησία και ευγένεια τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοινωνική Υπηρεσία του ΦΤΕ στο τηλ. 210 9415222 ημέρες Δευτ.-Παρ. και ώρες 7:30π.μ.-15:30 μ.μ. .
Τις δραστηριότητες του τμήματος συντονίζουν η κα. Καραμιχαλάκου Δώρα, Κοινωνική Λειτουργός και η κα. Βαγενά Χριστίνα, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας.