Κύριο περιεχόμενο

 

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, καλύπτει με την ευγενική του υποστήριξη το 2021 την δημιουργία Διαδικτυακής-Ψηφιακής Πλατφόρμας Ομιλούντων Βιβλίων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, για την εξ’ αποστάσεως πρόσβαση τυφλών και μερικώς βλεπόντων σε όλο το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό. Το έργο αυτό θα σημάνει τον εκσυγχρονισμό συστήματος υπηρεσιών προς τους χρήστες της Βιβλιοθήκης, με την δυνατότητα εύκολης και γρήγορης περιήγησης, δανεισμού οποιαδήποτε ώρα και μέρα και ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής των ενδιαφερόμενων, την διακίνηση πολλών περισσότερων τίτλων βιβλίων και την αύξηση των απανταχού ωφελούμενων όλων των ηλικιών. Πρόκειται για μια προσφορά υψηλής κοινωνικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ωφελιμότητας, καθώς διασφαλίζει τα μέγιστα την ισότιμη επαφή του ειδικού αυτού αναγνωστικού κοινού με τον πολύτιμο κόσμο του Βιβλίου.  

 

Επίσης, ευγενικά έχει υποστηρίξει στο παρελθόν:

 

 

-Την παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, με την κάλυψη του σχετικού ετήσιου κόστους για το 2019, εμπλουτίζοντας την Βιβλιοθήκη και συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ισότιμη πρόσβαση των τυφλών χρηστών στον πλούτο της Ελληνικής και Διεθνούς λογοτεχνίας, της  ιστορίας και της εκπαίδευσης. 

-Την λειτουργία των Studios Hχογράφησης Oμιλούντων Βιβλίων, του Ειδικού Εκτυπωτικού Τμήματος Braille, καθώς και της  Ιστορικής Βιβλιοθήκης Braille του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος για το έτος 2015.

-Την Μονάδα Κατεργασίας Μετάλλων του Φορέα με την αγορά έκκεντρης μηχανικής πρέσσας στο παρελθόν.