Κύριο περιεχόμενο

Με ευγενικές χορηγίες έχει στηρίξει:

- την Μονάδα Κατεργασίας Μετάλλων στο παρελθόν με την αγορά έκκεντρης μηχανικής πρέσσας.

-το StudioHχογράφησης, αλλά και τη Mονάδα Eκτύπωσης και Βιβλιοθήκη Braille του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος το έτος 2015.