Κύριο περιεχόμενο

 

H τράπεζα ATTICABAΝΚ με ευγενικές της δωρεές έχει στηρίξει:

-Tην έκδοση του παιδικού περιοδικού του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος σε Braille «Ανέμη» το 2014

-Tην έκδοση του παιδικού περιοδικού του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος σε Braille «Ανέμη» το 2016.

-Την έκδοση του παιδικού περιοδικού του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος σε Braille «Ανέμη» το 2018.