Κύριο περιεχόμενο

Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.), κάλυψε, με ευγενική δωρεά πετρελαίου κατά την χειμερινή περίοδο 2016-2017, ανάγκες θέρμανσης των εγκαταστάσεων του Φορέα.