Κύριο περιεχόμενο

 

H Εταιρεία ΒΙΚΟΣ στήριξε ως χορηγός εκδήλωσης, με την ευγενική δωρεά νερών και αναψυκτικών την ετήσια χορευτική εκδήλωση της Ομάδας Παραδοσιακών Χορών του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, τον Μάϊο του 2017.