Κύριο περιεχόμενο

 

 

 

Mε ευγενικές χορηγίες έχει στηρίξει:

- το Τμήμα Κεραμεικής του Φάρου Τυφλών Ελλάδος από το έτος 2012 έως και σήμερα.

-το Τμήμα Νέες Τεχνολογίες και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για Νεοτυφλωθέντες κατά το έτος 2015.