Κύριο περιεχόμενο

 Ο όμιλος Eurobank  κάλυψε με  ευγενική χορηγία του:
   - την δαπάνη λειτουργίας των Τμημάτων Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  για το 2011
    -την  δαπάνη λειτουργίας των Τμημάτων Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το 2015