Κύριο περιεχόμενο


Το GEORGE VERGOTTIS MEMORIAL FUND STIFTUNG  αποτελεί σπουδαίο υποστηρικτή και συμπαραστάτη του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, στηρίζοντας καταλυτικά:

  • τη δημιουργία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Επανένταξης ατόμων με προβλήματα όρασης
  • τη δημιουργία των διαμερισμάτων Φιλοξενίας για ωφελούμενους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φορέα με οικονομικά προβλήματα από την περιφέρεια
  • την τέλεση του πολυδιάστατου έργου του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, με ιδιαίτερη έμφαση στα Παραγωγικά του Εργαστήρια.