Κύριο περιεχόμενο

Πρόγραμμα Παροχής Κοινωνικής Μέριμνας προς Ευάλωτες Ομάδες Τυφλών

Στα πλαίσιο του σκοπού λειτουργίας του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος και χάρη στην πολύτιμη στήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, η Κοινωνική Υπηρεσία του φορέα εγκαινίασε το 2015 το εξειδικευμένο «Πρόγραμμα Παροχής Κοινωνικής Μέριμνας προς Ευάλωτες Ομάδες Τυφλών».

Στόχος ήταν η παροχή ουσιαστικής στήριξης σε πρακτικό και ψυχολογικό επίπεδο σε ευάλωτες ομάδες του εν λόγω πληθυσμού, ήτοι νεοτυφλωθέντες, άτομα τρίτης ηλικίας και νέους, κυρίως ανέργους ή χωρίς επαγγελματική κατάρτιση και αφετέρου η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την άρση των προκαταλήψεων και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα ανέλαβε την πλήρη υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος καλύπτοντας μισθοδοτικά και λειτουργικά του έξοδα.


Πρόγραμμα Ανάπτυξης δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόληση
για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος υλοποιεί το «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόληση για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης» για τα έτη 2016-2017, το οποίο αφορά σε νέους ανέργους ή ακόμα εργαζόμενους με την ανάγκη ενίσχυσης τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων και  φυσικά νεοτυφλωθέντες, που καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στηρίζει την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος που έχει στόχο την δημιουργία ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης,  διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και ανοίγματος νέων επαγγελμάτων, στη βάση της ανάγκης για θεμελίωση καλών πρακτικών για την σταδιακή άρση του φαινομένου επαγγελματικού και κοινωνικού αποκλεισμού.