Κύριο περιεχόμενο

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα στήριξε τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος το 2014 με πολύτιμη δωρεά του.  Η δωρεά κινήθηκε σε τρεις άξονες  α.  Αγορά έκκεντρης μηχανικής πρέσας β. εξασφάλιση προμήθειας πρώτης ύλης μεταλλευμάτων προς κάλυψη αναγκών παραγωγής του Μηχανουργείου του φορέα, γ. Αγορά της ετήσιας  ανάγκης για πρώτη ύλη  των δημιουργικών τμημάτων  Μακραμέ-Κομποδετικής και Πλεκτού του φορέα μας, που αποτελούν πόλο έλξης  ωφελούμενων ηλικίας 65 ετών  και άνω.


Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα στήριξε τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος το 2016 με πολύτιμη δωρεά του για:

α. Την διεξαγωγή εργασιών ανακαίνισης των τριών Studios Ηχογράφησης Ομιλούντων βιβλίων του Φορέα, υπό μορφήν ηχητικής μόνωσης αυτών, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα της παραγωγής, αλλά και του περιβάλλοντος εργασίας των αναγνωστών.

β. Την παραγωγή νέων ομιλούντων βιβλίων (88), προς εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης, καλύπτοντας έτσι συνεχείς ανάγκες για πληροφόρηση, τέρψη και συντροφιά όλων των ωφελούμενων-χρηστών της Δανειστικής Βιβλιοθήκης και δη της τρίτης ηλικίας.

Η δωρεά αυτή αποτελεί επένδυση στον χρόνο για ένα από τα πλέον σημαντικά τμήματα του Φορέα, καθώς διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του και την δυνατότητα πλέον της απόλυτης προσαρμογής στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες-απαιτήσεις των χρηστών για ολοένα και περισσότερους τίτλους βιβλίων.