Κύριο περιεχόμενο

Επιμορφωτική δράση του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος το ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ του Ν. Ευβοίας

Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018, εκπρόσωποι του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος επισκέφθηκαν το ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ του Ν. Ευβοίας, προκειμένου να παρουσιάσουν το έργο του Φορέα, αλλά και του Μουσείου Αφής στα άτομα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

Η δράση αναπτύχθηκε κατόπιν τιμητικής πρόσκλησης από την Δημοτική Βιβλιοθήκη Καθενών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων και στο πλαίσιο αυτής παρουσιάστηκαν τα προγράμματα και οι υπηρεσίες του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, καθώς και η ωφελιμότητα αυτών στην κοινωνία των μη βλεπόντων. Επίσης, υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά στον μοναδικό τρόπο διαφορετικής προσέγγισης της πολιτιστικής κληρονομιάς που  προσφέρει το  Μουσείο Αφής και η ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει ενεργά στα διαδραστικά  προγράμματα με τη χρήση του λευκού μπαστουνιού, την γραφή Braille και τις τεχνικές του βλέποντα συνοδού.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σύνολο των δράσεων που αναπτύσσει ο Φορέας προκειμένου να ενημερωθεί η κοινότητα και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού για την αναπηρία της τυφλότητας και την αναγκαιότητα ίσων και πραγματικών ευκαιριών για ουσιαστική ένταξη σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας.